ประชาสัมพันธ์|
| ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน | ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก | ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเลือกตั้ง | ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง | ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ ทต.วังพร้าว
 

นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
5 คน
เข้าชมวันนี้
59 คน
เข้าชมเมื่อวาน
67 คน
เข้าชมเดือนนี้
402 คน
เข้าชมปีนี้
17203 คน
เข้าชมทั้งหมด
108252 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน [ 2020-6-17 ][ 56 ]
ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 2020-6-1 ][ 57 ]
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเลือกตั้ง [ 2020-2-21 ][ 136 ]
ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 2020-2-3 ][ 222 ]
   ข่าวกิจกรรม
การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำเดือน
update(2020-06-23 02:57:16)ดู(44)ครั้ง


การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำเดือน
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
update(2020-06-12 08:28:46)ดู(31)ครั้ง


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
update(2020-06-09 09:33:43)ดู(39)ครั้ง


ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
การจัดทำเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
update(2020-04-27 08:06:59)ดู(84)ครั้ง


การจัดทำเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
24 เมษายน วันเทศบาล
update(2020-04-22 07:18:42)ดู(85)ครั้ง


24 เมษายน วันเทศบาล วันสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532 ทั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (2019-12-27)(35)
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-04-08)(15)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-01-03)(12)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2019-10-04)(16)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2020-04-03)(16)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2020-01-04)(11)
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 (2019-09-30)(20)
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2561 (2018-10-31)(229)
    แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 (2020-05-29)(20)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 (2020-01-17)(66)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 (2019-11-28)(61)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 (2019-10-11)(219)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 1/2562 (2019-08-28)(133)
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2019-09-13)(15)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2018-09-07)(365)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2017-09-11)(319)
    รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 62 (2019-10-05)(18)
    รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 63 ประจำเดือน มีนาคม (2020-03-31)(15)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 62 ประจำเดือน มีนาคม (2019-03-31)(10)
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2562 (2019-11-29)(11)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2561 (2018-11-09)(338)
    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) (2020-03-31)(15)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) (2019-11-29)(188)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) (2019-03-31)(173)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2561) (2018-11-09)(345)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) (2018-04-30)(235)
    แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 (2020-06-18)(12)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 (2020-02-13)(46)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 (2019-12-20)(92)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (2019-10-11)(118)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (2019-09-20)(140)
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) (2020-04-20)(38)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2019-10-17)(32)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2019-10-17)(159)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2018-11-11)(313)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2018-10-24)(376)
    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2563 (2020-03-28)(21)
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังพร้าว ปี 2562 (2020-03-18)(30)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2019-11-04)(24)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (2020-03-10)(184)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (2020-03-10)(190)
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-04-15)(15)
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2019-10-11)(18)
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (0000-00-00)(251)
    มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน ไฟล์ 2 (0000-00-00)(285)
คู่มือสำหรับประชาชน ไฟล์ 1 (0000-00-00)(282)
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน (0000-00-00)(384)
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (2020-06-16)(14)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (2020-06-16)(11)
แผนพัฒนาบุคลากร (2020-06-16)(12)
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (2020-06-16)(12)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (2020-06-16)(11)
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คลิกที่นี่ ---->> กฏหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น (0000-00-00)(317)
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ
คำร้องทั่วไป (0000-00-00)(514)
หนังสือยิมยอมให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบพาณิชยกิจ และแผนที่แสดงที่ตั้ง (0000-00-00)(627)
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (0000-00-00)(404)
    รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1) (2020-06-15)(14)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) (2020-06-15)(8)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) (2020-03-12)(8)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1) (2020-02-15)(13)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครึ่งปีแรก (ต.ค.62-มี.ค.63) (2020-05-15)(16)
    งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี (0000-00-00)(613)
    ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังพร้าว (2020-01-27)(57)
คำสั่งเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการ (2019-02-08)(127)
ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังพร้าว (2018-01-11)(194)
นโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังพร้าว (0000-00-00)(342)
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (0000-00-00)(374)
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง / ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ (2020-06-29)(6)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน (2020-06-17)(12)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ 93-008 (2020-05-01)(34)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 93-016 สายทางถนนสะพานข้ามแม่น้ำจาง (2020-03-19)(27)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสังวาลย์ อินทะปัด ถึงถนนทางรถไฟเก่า ม.4 (2020-02-17)(42)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของสำนักงานเทศบาล ต.วังพร้าว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บริเวณบ้านนายจิตร เตธิถึงบ้านนายเขียว ภิญโญ) ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2020-07-04 23:03:36]
ซื้อวัสดุสำนักงาน คือ กล่องพลาสติกยี่ห้อ uni-ware k-1,500 แบบมีล้อลากพร้อมฝาล็อค จำนวน 24 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-06-27 05:23:38]
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทต.วังพร้าว) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 39,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-06-19 01:09:51]
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-06-15 02:13:38]
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำความสะอาดอาคารหอประชุม, ห้องกองช่าง, อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และห้องน้ำสาธารณะของเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ถึง กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-06-05 20:12:02]
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ทั่วไป  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top