ประชาสัมพันธ์|
| นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 | ส่งแจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ 2565 | นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 | ส่งแจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
 

 


นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
5 คน
เข้าชมวันนี้
54 คน
เข้าชมเมื่อวาน
50 คน
เข้าชมเดือนนี้
1228 คน
เข้าชมปีนี้
7297 คน
เข้าชมทั้งหมด
162610 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2022-5-18 ][ 10 ]
ส่งแจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2022-5-9 ][ 13 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ 2565 [ 2022-5-5 ][ 24 ]
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2022-4-1 ][ 39 ]
   ข่าวกิจกรรม
ชมรมTO BE NUMBER ONE เทศบาลตำบลวังพร้าว
update(2022-04-27 02:25:24)ดู(14)ครั้ง


ชมรมTO BE NUMBER ONE เทศบาลตำบลวังพร้าว ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้การป้องกันยาเสพติด ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า10คน ในพื้นที่ตำบลวังพร้าว
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
update(2022-04-11 07:48:01)ดู(25)ครั้ง


การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 ภาคเหนือ
update(2022-04-06 06:21:50)ดู(36)ครั้ง


เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 ภาคเหนือ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเทศบาลตำบลวังพร้าว
update(2022-04-06 06:06:19)ดู(40)ครั้ง


ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเทศบาลตำบลวังพร้าว
การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำเดือน ก.พ. 65
update(2022-04-05 07:41:47)ดู(46)ครั้ง


การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [2021-12-14][20]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน มีนาคม 2565 [2022-4-2][14]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [2022-3-1][13]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน มกราคม 2565 [2022-2-1][15]
   งานการเงินและบัญชี
การโอนงบประมาณ [ 2020-09-21 ][ 236 ]
ประกาศการโอนงบประมาณ [ 2020-09-24 ][ 223 ]
รายงานการเงิน [ 2021-2-4 ][ 322 ]
    การบริหารและจัดการความเสี่ยง
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (2021-10-27)(28)
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลวังพร้าว (2021-10-27)(23)
แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบฯ 2565 (2021-10-08)(20)
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (2019-12-18)(321)
    การประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจการอำนวยความสะดวกเเละการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลวังพร้าว (2019-08-09)(335)
    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (2022-04-29)(10)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (2022-04-01)(13)
ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (2022-02-04)(6)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (2022-01-17)(7)
ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (2021-12-29)(49)
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 3 (2021-04-01)(144)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 (2021-01-04)(167)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 (2020-11-11)(216)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-07-02)(324)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-04-08)(320)
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 (2022-03-31)(30)
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 (2020-11-13)(210)
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 (2019-09-30)(359)
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2561 (2018-10-31)(581)
    แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 (2022-02-14)(27)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (2021-10-29)(69)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 (2021-07-14)(157)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 (2020-12-23)(241)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 2/2563 (2020-11-17)(253)
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (2022-04-05)(21)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (2020-09-10)(284)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2019-09-13)(344)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2018-09-07)(778)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2017-09-11)(668)
    รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2021-11-20)(16)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 64 (2022-04-05)(27)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 63 (2021-05-07)(184)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 62 (2019-10-05)(310)
    รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบฯ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65) (2022-04-05)(23)
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) (2021-05-07)(257)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 63 ประจำเดือน มีนาคม (2020-03-31)(341)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 62 ประจำเดือน มีนาคม (2019-03-31)(336)
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) (2021-12-29)(76)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2563 (2020-11-26)(197)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2562 (2019-11-29)(296)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2561 (2018-11-09)(715)
    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ของปีงบฯ 2565 (2022-04-25)(10)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) (2020-12-18)(243)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) (2020-03-31)(349)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) (2019-11-29)(550)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) (2019-03-31)(538)
    แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (2021-10-20)(103)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (2020-10-09)(353)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 (2020-09-02)(292)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 (2020-06-18)(332)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 (2020-02-13)(385)
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) (2022-04-05)(28)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2022-04-05)(14)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2022-04-05)(12)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-11-09)(110)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) (2021-05-07)(192)
    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 (2022-04-07)(20)
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังพร้าว ปี 2564 (2022-04-07)(19)
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบฯ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) (2022-04-05)(23)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (2022-04-05)(23)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2020-11-20)(250)
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านงานทะเบียนพาณิชย์ ปีงบฯ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก) (2022-03-31)(18)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ปีงบฯ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก) (2022-03-31)(36)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ คำร้องทั่วไป ปีงบฯ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก) (2022-03-31)(31)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ปีงบฯ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก) (2022-03-31)(23)
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 2563 – 30 มี.ค. 2564) (2021-05-06)(227)
    มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (2022-04-25)(12)
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (2022-04-25)(13)
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (2022-04-25)(7)
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (2022-04-25)(9)
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (2022-04-25)(17)
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (2021-08-17)(489)
วินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (2020-08-03)(108)
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (2020-06-16)(393)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (2020-06-16)(397)
แผนพัฒนาบุคลากร (2020-06-16)(392)
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (2022-03-28)(29)
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (2022-03-28)(12)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (2022-03-28)(13)
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (2022-03-28)(19)
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (2022-03-28)(12)
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ (E-Service)
คำร้องขออนุญาตการต่าง ๆ (2022-03-28)(22)
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (2022-03-28)(18)
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (2022-03-28)(24)
แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (2022-03-28)(16)
คำร้องทั่วไป(E-Service) (2020-07-22)(383)
    รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน มีนาคม 2564 (2021-03-31)(271)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (2021-02-28)(217)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน มกราคม 2564 (2021-01-31)(181)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (2020-12-31)(182)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (2020-11-30)(211)
    งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2020-11-26)(126)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2020-11-26)(161)
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี (0000-00-00)(1026)
    ประกาศ/คำสั่ง
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว (2020-10-19)(296)
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าวให้แก่ปลัดเทศบาลตำบลวังพร้าวปฏิบัติราชการแทน (2018-10-01)(286)
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าวให้แก่รองนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว (2020-10-21)(257)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังพร้าว (2020-01-27)(394)
คำสั่งเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการ (2019-02-08)(525)
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 9 บ้านม่อนหินแก้ว ม.4 (2022-01-05)(10)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.93-015 (2021-11-29)(14)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 2 ช่อง ม.3 บ้านสาด (2021-11-29)(12)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวลาดยาง ถนนสายหลักในหมู่บ้าน (ฝั่งซ้าย) บ้านสาด ม.3 (2021-09-22)(11)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (2020-10-14)(299)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของสำนักงานเทศบาล ต.วังพร้าว
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [2021-12-13 21:18:20]
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-11-04 19:13:59]
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-10-29 17:09:14]
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-10-14 17:04:13]
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ซอย ๑/๓) บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-10-10 18:23:34]
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ทั่วไป  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top