ประชาสัมพันธ์|
| นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 | การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2563 | นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 | เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 | ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2564
 

 


นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
12 คน
เข้าชมวันนี้
11 คน
เข้าชมเมื่อวาน
101 คน
เข้าชมเดือนนี้
1340 คน
เข้าชมปีนี้
14186 คน
เข้าชมทั้งหมด
137552 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2021-6-9 ][ 20 ]
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2020-1-7 ][ 34 ]
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2021-5-14 ][ 61 ]
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2021-5-13 ][ 59 ]
   ข่าวกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
update(2021-05-17 01:46:51)ดู(91)ครั้ง


ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564
update(2021-05-12 09:59:42)ดู(110)ครั้ง


การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564
ประชุมแนวทางการดำเนินการสถานีสูบน้ำบ้านสาด ฝั่งซ้าย
update(2021-05-07 03:07:03)ดู(101)ครั้ง


ประชุมแนวทางการดำเนินการสถานีสูบน้ำบ้านสาด ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลวังพร้าว
การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำเดือน
update(2021-05-06 09:10:07)ดู(99)ครั้ง


การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำเดือน
การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำเดือน
update(2021-05-06 09:05:54)ดู(98)ครั้ง


การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำเดือน
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2563 [05012564][82]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 [01042564][82]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [01032564][63]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 [01022564][80]
   งานการเงินและบัญชี
รายงานการเงิน [ 2021-2-4 ][ 69 ]
    การบริหารและจัดการความเสี่ยง
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (2019-12-18)(166)
    การประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจการอำนวยความสะดวกเเละการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลวังพร้าว (2019-08-09)(202)
    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (2021-06-07)(6)
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 (2021-05-19)(29)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (2021-01-31)(66)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (2021-01-08)(74)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (2020-11-27)(76)
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 3 (2021-04-01)(13)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 (2021-01-04)(15)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 (2020-11-11)(49)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-07-02)(196)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-04-08)(178)
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 (2020-11-13)(42)
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 (2019-09-30)(204)
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2561 (2018-10-31)(446)
    แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 (2020-12-23)(91)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 2/2563 (2020-11-17)(97)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 (2020-07-14)(145)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 (2020-07-14)(163)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 (2020-05-29)(208)
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (2020-09-10)(136)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2019-09-13)(181)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2018-09-07)(604)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2017-09-11)(524)
    รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 63 (2021-05-07)(33)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 62 (2019-10-05)(181)
    รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) (2021-05-07)(116)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 63 ประจำเดือน มีนาคม (2020-03-31)(201)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 62 ประจำเดือน มีนาคม (2019-03-31)(195)
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2563 (2020-11-26)(39)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2562 (2019-11-29)(169)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2561 (2018-11-09)(562)
    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) (2020-12-18)(107)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) (2020-03-31)(206)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) (2019-11-29)(401)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) (2019-03-31)(370)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2561) (2018-11-09)(578)
    แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (2020-10-09)(151)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 (2020-09-02)(138)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 (2020-06-18)(183)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 (2020-02-13)(240)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 (2019-12-20)(285)
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) (2021-05-07)(51)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2020-11-13)(25)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) (2020-04-20)(301)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2019-10-17)(208)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2019-10-17)(365)
    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2020-11-20)(84)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 (2020-12-22)(87)
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังพร้าว ปี 2563 (2020-12-22)(89)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2563 (2020-03-28)(248)
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังพร้าว ปี 2562 (2020-03-18)(250)
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 2563 – 30 มี.ค. 2564) (2021-05-06)(48)
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-04-15)(204)
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2019-10-11)(200)
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (0000-00-00)(465)
    มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง 2562 จำนวน 8 คู่มือ (2019-11-11)(147)
คู่มือสำหรับประชาชน ไฟล์ 2 (0000-00-00)(498)
คู่มือสำหรับประชาชน ไฟล์ 1 (0000-00-00)(495)
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน (0000-00-00)(651)
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (2020-06-16)(247)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (2020-06-16)(240)
แผนพัฒนาบุคลากร (2020-06-16)(227)
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (2020-06-16)(242)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (2020-06-16)(230)
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (2018-10-03)(126)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (2018-12-18)(146)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (2018-02-24)(135)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 (1998-07-03)(126)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (2011-03-08)(122)
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ (E-Service)
คำร้องทั่วไป(E-Service) (2020-07-22)(234)
คำร้องทั่วไป (0000-00-00)(800)
หนังสือยิมยอมให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบพาณิชยกิจ และแผนที่แสดงที่ตั้ง (0000-00-00)(863)
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (0000-00-00)(681)
    รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน มีนาคม 2564 (2021-03-31)(81)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (2021-02-28)(44)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน มกราคม 2564 (2021-01-31)(41)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (2020-12-31)(39)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (2020-11-30)(54)
    งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี (0000-00-00)(866)
    ประกาศ/คำสั่ง
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว (2020-10-19)(115)
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าวให้แก่ปลัดเทศบาลตำบลวังพร้าวปฏิบัติราชการแทน (2018-10-01)(139)
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าวให้แก่รองนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว (2020-10-21)(137)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังพร้าว (2020-01-27)(243)
คำสั่งเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการ (2019-02-08)(346)
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (2020-10-14)(142)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 4 (2020-10-14)(150)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (2020-08-26)(142)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง / ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ (2020-06-29)(219)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน (2020-06-17)(178)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของสำนักงานเทศบาล ต.วังพร้าว
จ้างทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่งของรองนายกเทศมนตรี 1 อัน หัวหน้าสำนักปลัด ๑ อัน เพื่อใช้ในส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-06-04 19:06:52]
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ เลขที่ 416-56-0038 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-05-29 22:31:36]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนลูกรังบดทับ จุดเริ่มต้นบริเวณสวนนางฟองนวล แก้วธิดาถึงลำห้วยแม่ปุง บ้านแม่หลง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2021-05-22 12:22:02]
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขนาด ๑๐๐ เมตร X ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-05-16 22:27:24]
จ้างเหมาตรวจเช็คระยะรถยนต์ ยี่ห้อ Ford ทะเบียน บพ 1663 ลำปาง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๔๙ - ๐๐๐๒ เพื่อให้ใช้งานได้ดีตามปกติ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-05-02 00:09:56]
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ทั่วไป  
1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอยริมนา หมู่ที่ 2 บ้านเนินเพิ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2.ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3.ประกวดราคาซื้อParallel tap compression connector for 35 - 70 sq.mm. aluminum conductor run to 16 - 35 sq.mm. aluminum and copper conductor tap (Code 6145-074-14300) จำนวน 180,000 ตัว ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP4-8953-BHX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำบริเวณสี่แยกโรงพักบางน้ำจืด หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด ต่อจากเดิมจนสุดเขตติดต่อตำบลแคราย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูแร้ง - ป่ายาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6.ประกวดราคาซื้อParallel groove clamp two bolt type for 70 sq.mm to 185 sq.mm aluminum and copper conductor run and tap (Code 6145-070-16600) จำนวน 14,000 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP4-8953-EGX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7.ประกวดราคาจ้างผลิตและจัดส่งคู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ตสล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยเปรมจิตร หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9.ประกวดราคาซื้อหญ้าแพงโกล่าแห้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10.ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top