ประชาสัมพันธ์|
| การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าวให้แก่รองนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว
 

 


นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
9 คน
เข้าชมวันนี้
97 คน
เข้าชมเมื่อวาน
180 คน
เข้าชมเดือนนี้
724 คน
เข้าชมปีนี้
19050 คน
เข้าชมทั้งหมด
142416 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าวให้แก่รองนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว [ 2021-5-18 ][ 8 ]
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว [ 2020-11-26 ][ 15 ]
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว [ 2020-11-26 ][ 12 ]
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว [ 2020-11-26 ][ 12 ]
   ข่าวกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564
update(2021-07-01 06:54:00)ดู(61)ครั้ง


ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
update(2021-05-17 01:46:51)ดู(175)ครั้ง


ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564
update(2021-05-12 09:59:42)ดู(191)ครั้ง


การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564
ประชุมแนวทางการดำเนินการสถานีสูบน้ำบ้านสาด ฝั่งซ้าย
update(2021-05-07 03:07:03)ดู(203)ครั้ง


ประชุมแนวทางการดำเนินการสถานีสูบน้ำบ้านสาด ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลวังพร้าว
การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำเดือน
update(2021-05-06 09:10:07)ดู(159)ครั้ง


การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำเดือน
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสันหลง ซอยบ้านนางจำเรียงถึงถนนสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 1 บ้านแม่หลง [27012563][13]
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลักในหมู่บ้าน ถนนหนองหวาย หมู่ที่ 6 บ้านสบจาง [19112562][6]
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสังวาล อินทะปัดฯ บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 4 [31012563][8]
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิง [24122562][12]
   งานการเงินและบัญชี
การโอนงบประมาณ [ 2020-09-21 ][ 16 ]
ประกาศการโอนงบประมาณ [ 2020-09-24 ][ 14 ]
รายงานการเงิน [ 2021-2-4 ][ 120 ]
    การบริหารและจัดการความเสี่ยง
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (2019-12-18)(193)
    การประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจการอำนวยความสะดวกเเละการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลวังพร้าว (2019-08-09)(225)
    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (2021-07-21)(8)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (2021-06-07)(50)
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 (2021-05-19)(62)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (2021-01-31)(95)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (2021-01-08)(109)
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 3 (2021-04-01)(41)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 (2021-01-04)(48)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 (2020-11-11)(82)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-07-02)(220)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-04-08)(205)
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 (2020-11-13)(70)
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 (2019-09-30)(232)
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2561 (2018-10-31)(475)
    แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 (2021-07-14)(15)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 (2020-12-23)(124)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 2/2563 (2020-11-17)(124)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 (2020-07-14)(170)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 (2020-07-14)(191)
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (2020-09-10)(167)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2019-09-13)(211)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2018-09-07)(634)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2017-09-11)(551)
    รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 63 (2021-05-07)(71)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 62 (2019-10-05)(208)
    รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) (2021-05-07)(141)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 63 ประจำเดือน มีนาคม (2020-03-31)(228)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 62 ประจำเดือน มีนาคม (2019-03-31)(225)
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2563 (2020-11-26)(70)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2562 (2019-11-29)(196)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2561 (2018-11-09)(591)
    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) (2020-12-18)(136)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) (2020-03-31)(234)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) (2019-11-29)(433)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) (2019-03-31)(401)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2561) (2018-11-09)(609)
    แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (2020-10-09)(182)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 (2020-09-02)(169)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 (2020-06-18)(209)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 (2020-02-13)(268)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 (2019-12-20)(312)
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-11-09)(2)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) (2021-05-07)(82)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2020-11-13)(57)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) (2020-04-20)(328)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2019-10-17)(239)
    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2020-11-20)(120)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 (2020-12-22)(123)
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังพร้าว ปี 2563 (2020-12-22)(130)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2563 (2020-03-28)(278)
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังพร้าว ปี 2562 (2020-03-18)(276)
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 2563 – 30 มี.ค. 2564) (2021-05-06)(89)
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-04-15)(231)
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2019-10-11)(229)
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (0000-00-00)(493)
    มาตรฐานการให้บริการ
ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (2019-09-06)(6)
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (2020-08-10)(8)
คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง 2562 จำนวน 8 คู่มือ (2019-11-11)(169)
คู่มือสำหรับประชาชน ไฟล์ 2 (0000-00-00)(523)
คู่มือสำหรับประชาชน ไฟล์ 1 (0000-00-00)(520)
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (2020-08-03)(5)
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (2020-06-16)(272)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (2020-06-16)(267)
แผนพัฒนาบุคลากร (2020-06-16)(262)
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (2020-06-16)(276)
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (2018-10-03)(151)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (2018-12-18)(179)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (2018-02-24)(159)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 (1998-07-03)(153)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (2011-03-08)(148)
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ (E-Service)
คำร้องทั่วไป(E-Service) (2020-07-22)(263)
คำร้องทั่วไป (0000-00-00)(829)
หนังสือยิมยอมให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบพาณิชยกิจ และแผนที่แสดงที่ตั้ง (0000-00-00)(895)
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (0000-00-00)(721)
    รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน มีนาคม 2564 (2021-03-31)(115)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (2021-02-28)(74)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน มกราคม 2564 (2021-01-31)(64)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (2020-12-31)(66)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (2020-11-30)(84)
    งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2020-11-26)(9)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2020-11-26)(24)
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี (0000-00-00)(901)
    ประกาศ/คำสั่ง
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว (2020-10-19)(142)
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าวให้แก่ปลัดเทศบาลตำบลวังพร้าวปฏิบัติราชการแทน (2018-10-01)(162)
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าวให้แก่รองนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว (2020-10-21)(158)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังพร้าว (2020-01-27)(276)
คำสั่งเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการ (2019-02-08)(377)
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (2020-10-14)(167)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 4 (2020-10-14)(179)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (2020-08-26)(167)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง / ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ (2020-06-29)(246)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน (2020-06-17)(198)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของสำนักงานเทศบาล ต.วังพร้าว
จ้างเหมาบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยเครื่องมือพิเศษ ตามโครงการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อชนิดต่างๆ (การป้องกัน ควบคุมการแพร่โรคติดต่อ ระงับการระบาด และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-08-05 18:23:37]
จ้างออกแบบโครงการงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-07-30 17:41:49]
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (ประเพณีถวายเทียนพรรษา) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-07-28 02:30:15]
ซื้อสังฆทานถวายพระ โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (ประเพณีถวายเทียนพรรษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-07-22 22:42:54]
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ เลขครุภัณฑ์คือ ๔๑๖/๒-๕๙-๐๐๑๘ โดยการเคลียร์ซับหมึก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-07-20 20:15:01]
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ทั่วไป  
1.จ้างออกแบบค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2.ประกวดราคาจ้างใช้บริการคลาวด์ในรูปแบบคอนเทนเนอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3.ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ ThaiHealth Contact Center (THCC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยสมถวิล หมู่ที่ 6 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่ารวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7.ประกวดราคาจ้างบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการ โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสงคราม (บางแก้ว) ระยะที่ 2 จำนวน 260 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 112 เครื่อง โครงการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10.ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสุขาเคลื่อนที่ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า มีห้องสุขาสำหรับอุจจาระไม่น้อยกว่า ๘ ห้อง มีโถปัสสาวะสำหรับผู้ชายไม่น้อยกว่า ๖ โถ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top