ประชาสัมพันธ์|
| ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 3/2561 | ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 | ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวังพร้าว ปี 2560
 

นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
9 คน
เข้าชมเมื่อวาน
90 คน
เข้าชมเดือนนี้
1129 คน
เข้าชมปีนี้
21659 คน
เข้าชมทั้งหมด
55639 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-10-5 ][ 80 ]
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 [ 2018-9-11 ][ 97 ]
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 3/2561 [ 2018-9-3 ][ 92 ]
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 [ 2018-9-6 ][ 104 ]
   ข่าวกิจกรรม
โครงการ ลอยกระทง(ประเพณียี่เป็ง) ประจำปี 2561
update(2018-11-23 16:03:35)ดู(45)ครั้ง


โครงการ ลอยกระทง(ประเพณียี่เป็ง) ประจำปี 2561
ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
update(2018-11-13 14:41:54)ดู(67)ครั้ง


ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย (กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)
update(2018-11-13 11:54:23)ดู(62)ครั้ง


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย (กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)
"ลำปางสะอาด" เทศบาลตำบลวังพร้าว
update(2018-10-31 16:49:49)ดู(54)ครั้ง


"ลำปางสะอาด" เทศบาลตำบลวังพร้าว
บ้านเรือนสะอาด อนามัยดี ชีวีมีสุข
update(2018-10-31 16:40:01)ดู(67)ครั้ง


บ้านเรือนสะอาด อนามัยดี ชีวีมีสุข
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2018-09-07)(17)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2017-09-11)(18)
    รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (0000-00-00)(18)
    รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) (2018-03-31)(22)
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2561 (2018-11-09)(30)
    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2561) (2018-11-09)(18)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) (2018-04-30)(20)
    แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (2018-10-05)(17)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (2018-03-27)(17)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (2017-11-22)(15)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (2017-10-11)(20)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (2016-10-24)(17)
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2018-10-24)(60)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2017-10-24)(86)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (0000-00-00)(99)
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ (0000-00-00)(111)
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (0000-00-00)(19)
    มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน ไฟล์ 2 (0000-00-00)(26)
คู่มือสำหรับประชาชน ไฟล์ 1 (0000-00-00)(26)
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน (0000-00-00)(21)
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (0000-00-00)(15)
คู่มือการปฏิบัติงาน (การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล) ของเทศบาลตำบลวังพร้าว (0000-00-00)(27)
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คลิกที่นี่ ---->> กฏหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น (0000-00-00)(49)
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ
คำร้องทั่วไป (0000-00-00)(151)
หนังสือยิมยอมให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบพาณิชยกิจ และแผนที่แสดงที่ตั้ง (0000-00-00)(239)
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (0000-00-00)(183)
    รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) (2018-11-02)(18)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน2561 (แบบ สขร.1) (2018-10-02)(35)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม2561 (แบบ สขร.1) (2018-09-02)(27)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม2561 (แบบ สขร.1) (2018-08-02)(28)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน2561 (แบบ สขร.1) (2018-07-02)(27)
    งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี (0000-00-00)(375)
    ประกาศ/คำสั่ง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2018-10-05)(37)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาศที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561 (2018-10-01)(27)
ประกาศเรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุน (2018-09-05)(38)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน (2018-09-04)(51)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ครั้งที่ 4 (2018-08-29)(38)
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสาด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2018-12-12)(1)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2018-12-12)(0)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง (2018-12-12)(0)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง (2018-12-12)(0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ทับถนนคอนกรีตเดิม (สายทาง ถนนบุญถึง) ก่อสร้างบ้านแม่หลง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2018-11-30)(9)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของสำนักงานเทศบาล ต.วังพร้าว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-12-12 17:14:05]
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ (รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ?ตลาดและร้านอาหารตำบลวังพร้าว โนโฟม ลดภาวะโลกร้อน?) ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-12-11 20:29:15]
ซื้อวัสดุสำนักงาน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-12-06 05:40:35]
จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ทับถนนคอนกรีตเดิม (สายทาง ถนนบุญถึง) ก่อสร้างบ้านแม่หลง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-12-06 05:40:35]
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-12-04 19:23:30]
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ทั่วไป  
1.ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในบริเวณบ้านนายอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้่างอาคารเรียน สปช. 104/26 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6.ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามพร้อมอุปกรณ์ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานจำลองปัญหาในระบบการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายเชิงแสงแบบพาสซีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัล์ทติกคอนกรีต (AC) สายทางบ้านบางปู-ปลายถนน หมู่ที่4(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายจราจรประเภทบังคับชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครเหนือ ขนาด 1.50 x 1.80 เมตร 50 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุสีโคลด์พลาสติก พื้นที่พระนครใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top