ประชาสัมพันธ์|
| นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 | ประกาศขยายกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 | ผลการใช้พลังงานในเทศบาลตำบลวังพร้าว ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 | นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 

 


นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
3 คน
เข้าชมวันนี้
46 คน
เข้าชมเมื่อวาน
52 คน
เข้าชมเดือนนี้
312 คน
เข้าชมปีนี้
9206 คน
เข้าชมทั้งหมด
164519 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2022-6-24 ][ 7 ]
ประกาศขยายกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 2022-6-29 ][ 18 ]
ผลการใช้พลังงานในเทศบาลตำบลวังพร้าว ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2022-1-29 ][ 16 ]
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2022-5-27 ][ 38 ]
   ข่าวกิจกรรม
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
update(2022-07-07 09:09:47)ดู(2)ครั้ง


การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง
update(2022-07-07 08:37:18)ดู(2)ครั้ง


รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2565
กิจกรรมประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก2565
update(2022-06-29 04:48:26)ดู(13)ครั้ง


กิจกรรมประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก2565
รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
update(2022-06-29 04:47:18)ดู(7)ครั้ง


รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 2565
update(2022-06-29 04:27:28)ดู(10)ครั้ง


กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 2565
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคา e-bidding "โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสบจาง หมู่ที่ 6" [2022-6-17][28]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) [2022-6-15][23]
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดจ้างโครงการ เสริมผวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสบจาง หมู่ที่ 6 [2022-6-15][20]
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างโดมหน้าอาคาร [2021-8-23][23]
   งานการเงินและบัญชี
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 [ 2021-9-23 ][ 35 ]
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2021-9-22 ][ 26 ]
การโอนงบประมาณ [ 2020-09-21 ][ 269 ]
ประกาศการโอนงบประมาณ [ 2020-09-24 ][ 256 ]
    การบริหารและจัดการความเสี่ยง
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (2021-10-27)(50)
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลวังพร้าว (2021-10-27)(50)
แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบฯ 2565 (2021-10-08)(40)
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (2019-12-18)(342)
    การประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจการอำนวยความสะดวกเเละการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลวังพร้าว (2019-08-09)(356)
    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 (2022-06-30)(8)
ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (2022-04-29)(32)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (2022-04-01)(34)
ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (2022-02-04)(25)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (2022-01-17)(26)
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 3 (2021-04-01)(164)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 (2021-01-04)(189)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 (2020-11-11)(239)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-07-02)(345)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-04-08)(342)
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 (2022-03-31)(53)
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 (2020-11-13)(228)
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 (2019-09-30)(379)
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2561 (2018-10-31)(601)
    แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 (2022-02-14)(49)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (2021-10-29)(93)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 (2021-07-14)(181)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 (2020-12-23)(261)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 2/2563 (2020-11-17)(277)
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (2022-04-05)(41)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (2020-09-10)(304)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2019-09-13)(361)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2018-09-07)(799)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2017-09-11)(685)
    รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2021-11-20)(32)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 64 (2022-04-05)(44)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 63 (2021-05-07)(201)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 62 (2019-10-05)(329)
    รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบฯ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65) (2022-04-05)(39)
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) (2021-05-07)(274)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 63 ประจำเดือน มีนาคม (2020-03-31)(358)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 62 ประจำเดือน มีนาคม (2019-03-31)(353)
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) (2021-12-29)(93)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2563 (2020-11-26)(214)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2562 (2019-11-29)(314)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2561 (2018-11-09)(733)
    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ของปีงบฯ 2565 (2022-04-25)(28)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) (2020-12-18)(259)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) (2020-03-31)(366)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) (2019-11-29)(568)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) (2019-03-31)(556)
    แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (2021-10-20)(121)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (2020-10-09)(378)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 (2020-09-02)(310)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 (2020-06-18)(349)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 (2020-02-13)(402)
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) (2022-04-05)(47)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2022-04-05)(36)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2022-04-05)(29)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-11-09)(125)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) (2021-05-07)(210)
    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 (2022-04-07)(36)
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังพร้าว ปี 2564 (2022-04-07)(39)
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบฯ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) (2022-04-05)(38)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (2022-04-05)(38)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2020-11-20)(273)
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านงานทะเบียนพาณิชย์ ปีงบฯ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก) (2022-03-31)(35)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ปีงบฯ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก) (2022-03-31)(89)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ คำร้องทั่วไป ปีงบฯ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก) (2022-03-31)(50)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ปีงบฯ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก) (2022-03-31)(40)
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 2563 – 30 มี.ค. 2564) (2021-05-06)(245)
    มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (2022-04-25)(28)
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (2022-04-25)(32)
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (2022-04-25)(22)
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (2022-04-25)(25)
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (2022-04-25)(51)
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (2021-08-17)(634)
วินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (2020-08-03)(127)
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (2020-06-16)(413)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (2020-06-16)(417)
แผนพัฒนาบุคลากร (2020-06-16)(410)
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (2022-03-28)(65)
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (2022-03-28)(27)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (2022-03-28)(28)
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (2022-03-28)(37)
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (2022-03-28)(28)
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ (E-Service)
คำร้องขออนุญาตการต่าง ๆ (2022-03-28)(39)
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (2022-03-28)(35)
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (2022-03-28)(43)
แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (2022-03-28)(33)
คำร้องทั่วไป(E-Service) (2020-07-22)(404)
    รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน มีนาคม 2564 (2021-03-31)(289)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (2021-02-28)(235)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน มกราคม 2564 (2021-01-31)(202)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (2020-12-31)(202)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (2020-11-30)(228)
    งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2020-11-26)(143)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2020-11-26)(178)
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี (0000-00-00)(1045)
    ประกาศ/คำสั่ง
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว (2020-10-19)(313)
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าวให้แก่ปลัดเทศบาลตำบลวังพร้าวปฏิบัติราชการแทน (2018-10-01)(303)
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าวให้แก่รองนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว (2020-10-21)(272)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังพร้าว (2020-01-27)(410)
คำสั่งเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการ (2019-02-08)(545)
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 9 บ้านม่อนหินแก้ว ม.4 (2022-01-05)(27)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.93-015 (2021-11-29)(31)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 2 ช่อง ม.3 บ้านสาด (2021-11-29)(29)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวลาดยาง ถนนสายหลักในหมู่บ้าน (ฝั่งซ้าย) บ้านสาด ม.3 (2021-09-22)(28)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (2020-10-14)(314)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของสำนักงานเทศบาล ต.วังพร้าว
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2022-07-06 23:26:37]
จ้างเหมาตรวจเช็คเปลี่ยน - ซ่อมไฟกิ่งถนนบริเวณในเขตพื้นที่ตำบลวังพร้าวพร้อมค่าแรงติดตั้ง คือ บ้านสาด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2022-07-03 23:38:52]
จ้างเหมาตรวจเช็คเปลี่ยน - ซ่อมไฟกิ่งถนนบริเวณในเขตพื้นที่ตำบลวังพร้าวพร้อมค่าแรงติดตั้ง คือ บ้านสาด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2022-07-02 21:19:00]
จ้างเหมาตรวจเช็คเปลี่ยน - ซ่อมไฟกิ่งถนนบริเวณในเขตพื้นที่ตำบลวังพร้าวพร้อมค่าแรงติดตั้ง คือ บ้านสาด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2022-07-02 12:21:07]
จ้างเหมาตรวจเช็คเปลี่ยน - ซ่อมไฟกิ่งถนนบริเวณในเขตพื้นที่ตำบลวังพร้าวพร้อมค่าแรงติดตั้ง คือ บ้านสาด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2022-07-01 22:43:49]
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ทั่วไป  
1.จ้างออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.นาดี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2.จ้างออกแบบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
3.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลย่านตาขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4.ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ/เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านผายอง หมู่ที่ 17 บ้านผายอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดนากลาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง หมู่ที่ 2 บ้านนากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7.ประกวดราคาซื้อชุด GNSS แม่นยำสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8.ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เก็บข้อมูลการเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9.ประกวดราคาซื้อชุดเลเซอร์ 3 มิติ แบบแม่นยำสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10.ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 52 ตัว (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top