ประชาสัมพันธ์|
| ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวังพร้าว พ.ศ 2563 | นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 | นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 | เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 | ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
 

นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
9 คน
เข้าชมเมื่อวาน
22 คน
เข้าชมเดือนนี้
449 คน
เข้าชมปีนี้
19120 คน
เข้าชมทั้งหมด
110169 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวังพร้าว พ.ศ 2563 [ 2020-7-22 ][ 20 ]
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 2019-12-20 ][ 34 ]
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 2019-12-2 ][ 24 ]
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 2019-11-22 ][ 28 ]
   ข่าวกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562
update(2020-07-31 09:02:18)ดู(28)ครั้ง


การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562
การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำเดือน
update(2020-07-08 03:05:58)ดู(96)ครั้ง


การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำเดือน
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
update(2020-06-12 08:28:46)ดู(67)ครั้ง


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
update(2020-06-09 09:33:43)ดู(85)ครั้ง


ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
การจัดทำเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
update(2020-04-27 08:06:59)ดู(209)ครั้ง


การจัดทำเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 (2020-02-05)(10)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (2019-12-27)(7)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (2019-12-06)(9)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (2019-09-26)(8)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (2019-08-23)(7)
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-07-02)(47)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-04-08)(21)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-01-03)(14)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2019-10-07)(17)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2019-07-02)(14)
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 (2019-09-30)(38)
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2561 (2018-10-31)(261)
    แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 (2020-07-14)(14)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 (2020-07-14)(11)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 (2020-05-29)(36)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 (2020-01-17)(79)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 (2019-11-28)(75)
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2019-09-13)(30)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2018-09-07)(398)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2017-09-11)(341)
    รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 62 (2019-10-05)(34)
    รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 63 ประจำเดือน มีนาคม (2020-03-31)(35)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 62 ประจำเดือน มีนาคม (2019-03-31)(32)
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2562 (2019-11-29)(23)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2561 (2018-11-09)(373)
    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) (2020-03-31)(33)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) (2019-11-29)(220)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) (2019-03-31)(200)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2561) (2018-11-09)(375)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) (2018-04-30)(260)
    แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 (2020-06-18)(25)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 (2020-02-13)(59)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 (2019-12-20)(114)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (2019-10-11)(147)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (2019-09-20)(170)
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) (2020-04-20)(63)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2019-10-17)(54)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2019-10-17)(186)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2018-11-11)(341)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2018-10-24)(404)
    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2563 (2020-03-28)(45)
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังพร้าว ปี 2562 (2020-03-18)(54)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2019-11-04)(44)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (2020-03-10)(203)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (2020-03-10)(215)
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-04-15)(33)
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2019-10-11)(38)
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (0000-00-00)(281)
    มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน ไฟล์ 2 (0000-00-00)(310)
คู่มือสำหรับประชาชน ไฟล์ 1 (0000-00-00)(308)
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน (0000-00-00)(422)
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (2020-06-16)(32)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (2020-06-16)(33)
แผนพัฒนาบุคลากร (2020-06-16)(33)
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (2020-06-16)(30)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (2020-06-16)(25)
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คลิกที่นี่ ---->> กฏหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น (0000-00-00)(354)
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ (E-Service)
คำร้องทั่วไป(E-Service) (2020-07-22)(17)
คำร้องทั่วไป (0000-00-00)(547)
หนังสือยิมยอมให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบพาณิชยกิจ และแผนที่แสดงที่ตั้ง (0000-00-00)(650)
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (0000-00-00)(439)
    รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1) (2020-06-15)(40)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) (2020-06-15)(31)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) (2020-03-12)(33)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1) (2020-02-15)(30)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครึ่งปีแรก (ต.ค.62-มี.ค.63) (2020-05-15)(34)
    งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี (0000-00-00)(642)
    ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังพร้าว (2020-01-27)(71)
คำสั่งเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการ (2019-02-08)(158)
ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังพร้าว (2018-01-11)(220)
นโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังพร้าว (0000-00-00)(376)
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (0000-00-00)(396)
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง / ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ (2020-06-29)(29)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน (2020-06-17)(29)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ 93-008 (2020-05-01)(47)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 93-016 สายทางถนนสะพานข้ามแม่น้ำจาง (2020-03-19)(43)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสังวาลย์ อินทะปัด ถึงถนนทางรถไฟเก่า ม.4 (2020-02-17)(60)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของสำนักงานเทศบาล ต.วังพร้าว
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ บ้านแม่หลง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-08-10 01:04:44]
จ้างออกแบบก่อสร้างหรือการเขียนแบบ (งานถนน) [2020-07-21 01:11:41]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บริเวณบ้านนายจิตร เตธิถึงบ้านนายเขียว ภิญโญ) ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2020-07-04 23:03:36]
ซื้อวัสดุสำนักงาน คือ กล่องพลาสติกยี่ห้อ uni-ware k-1,500 แบบมีล้อลากพร้อมฝาล็อค จำนวน 24 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-06-27 05:23:38]
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทต.วังพร้าว) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 39,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-06-19 01:09:51]
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ทั่วไป  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top