ประชาสัมพันธ์|
| ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก | ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเลือกตั้ง | ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง | ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ ทต.วังพร้าว | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2562
 

นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
47 คน
เข้าชมเมื่อวาน
69 คน
เข้าชมเดือนนี้
189 คน
เข้าชมปีนี้
14981 คน
เข้าชมทั้งหมด
106030 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 2020-6-1 ][ 15 ]
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเลือกตั้ง [ 2020-2-21 ][ 102 ]
ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 2020-2-3 ][ 166 ]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ ทต.วังพร้าว [ 2020-1-27 ][ 134 ]
   ข่าวกิจกรรม
การจัดทำเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
update(2020-04-27 08:06:59)ดู(44)ครั้ง


การจัดทำเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
24 เมษายน วันเทศบาล
update(2020-04-22 07:18:42)ดู(54)ครั้ง


24 เมษายน วันเทศบาล วันสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532 ทั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในงานบุญ งานมงคลและงานศพ
update(2020-04-22 03:31:28)ดู(44)ครั้ง


โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในงานบุญ งานมงคลและงานศพ
กิจกรรมล้างตลาด เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
update(2020-04-22 02:53:55)ดู(34)ครั้ง


กิจกรรมล้างตลาด เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การจัดตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
update(2020-04-20 09:31:49)ดู(45)ครั้ง


การจัดตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (2019-12-27)(20)
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2561 (2018-10-31)(205)
    แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 (2020-01-17)(52)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 (2019-11-28)(45)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 (2019-10-11)(196)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 1/2562 (2019-08-28)(106)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 4/2562 (2019-08-16)(112)
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2018-09-07)(317)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2017-09-11)(295)
    รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
    รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2561 (2018-11-09)(301)
    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) (2019-11-29)(158)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) (2019-03-31)(144)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2561) (2018-11-09)(309)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) (2018-04-30)(221)
    แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 (2020-02-13)(33)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 (2019-12-20)(73)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (2019-10-11)(90)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (2019-09-20)(111)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (2019-03-20)(183)
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2019-10-17)(131)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2018-11-11)(267)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2018-10-24)(355)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2017-10-24)(321)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (0000-00-00)(336)
    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (2019-01-22)(153)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (2019-01-22)(162)
มาตรการป้องกันการรับสินบน (2019-01-22)(154)
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (2019-01-22)(159)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (2019-01-22)(128)
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (0000-00-00)(215)
    มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน ไฟล์ 2 (0000-00-00)(250)
คู่มือสำหรับประชาชน ไฟล์ 1 (0000-00-00)(254)
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน (0000-00-00)(351)
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (0000-00-00)(256)
คู่มือการปฏิบัติงาน (การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล) ของเทศบาลตำบลวังพร้าว (2019-03-31)(294)
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คลิกที่นี่ ---->> กฏหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น (0000-00-00)(287)
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ
คำร้องทั่วไป (0000-00-00)(478)
หนังสือยิมยอมให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบพาณิชยกิจ และแผนที่แสดงที่ตั้ง (0000-00-00)(590)
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (0000-00-00)(378)
    รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนลาดยางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.93-008 สายถนนบ้านม่อนหินแก้ว-บ้านสาด (2020-05-13)(9)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (2020-04-16)(15)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 (2020-01-06)(145)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 (2020-01-06)(144)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) (2020-01-06)(64)
    งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี (0000-00-00)(588)
    ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังพร้าว (2020-01-27)(45)
คำสั่งเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการ (2019-02-08)(106)
ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังพร้าว (2018-01-11)(171)
นโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังพร้าว (0000-00-00)(307)
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (0000-00-00)(352)
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ 93-008 (2020-05-01)(23)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 93-016 สายทางถนนสะพานข้ามแม่น้ำจาง (2020-03-19)(18)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสังวาลย์ อินทะปัด ถึงถนนทางรถไฟเก่า ม.4 (2020-02-17)(29)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสังวาลย์ อินทะปัดถึงถนนทางรถไฟเก่า ม.4 (2020-02-03)(31)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสันหลง ซ.บ้านนางจำเรียงถึงถนนสันต้นผึ้ง(บริเวณสวนนายชม ทิพย์กันเงิน) (2020-02-17)(26)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของสำนักงานเทศบาล ต.วังพร้าว
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และใบรับรองการฉีดวัคซีน เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-06-02 17:27:15]
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-05-28 08:51:52]
ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุเกษตร และวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-04-27 03:36:13]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งที่พังรอบหนองหวาย ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2020-04-20 18:48:48]
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-04-16 01:50:36]
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ทั่วไป  
1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองห้วยก้านยาว (บริเวณนาบ้านนายชำนาญ คำดวง) หมู่ที่ 12 บ้านดอนทราย ต.บ่อยาง ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข 2527 (ไม่ตอกเสาเข็ม) สันฝายสูง 2 เมตร กว้าง 19 เมตร จำนวน 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองน้ำขุ่น (บริเวณไร่นายอำนาจ รามคงเมือง) หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะเคียน ต.บ่อยาง ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข 2527 (ไม่ตอกเสาเข็ม) สันฝายสูง 1 เมตร กว้าง 14 เมตร จำนวน 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3.ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเเวชภัณฑ์สำหรับการผ่าตัดด้วยโลหะดามกระดูก 74 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4.ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ระงับอัคคีภัย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5.ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง (EIS) ส่วนติดตามผลการดำเนินงาน IPA/Action Plan ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6.ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบรวมศูนย์ ชนิดน้ำเย็น ระบายความร้อนด้วยอากาศ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7.ประกวดราคาซื้อสายไฟฟ้างานงบลงทุนเพื่อเปลี่ยนทดแทนที่ชำรุดในระบบจำหน่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยร่วมสุข ๕/๓ หมู่ที่ ๓ (ชุมชนห้วยร่วม) ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล ๖ รหัสสายทาง กส.๔๖-๐๗๒ ชุมชนยางน้อย หมู่ที่ ๖ ,ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๕๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองส่งน้ำ 14 ขวา (ฝั่งขวา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top