ประชาสัมพันธ์|
| ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างเเละการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ ๒๕๖๒ | ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวังพร้าว พ.ศ 2563 | นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 | นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 | เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
 

นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
10 คน
เข้าชมวันนี้
68 คน
เข้าชมเมื่อวาน
56 คน
เข้าชมเดือนนี้
1109 คน
เข้าชมปีนี้
21764 คน
เข้าชมทั้งหมด
112813 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างเเละการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ ๒๕๖๒ [ 2020-8-31 ][ 31 ]
ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวังพร้าว พ.ศ 2563 [ 2020-7-22 ][ 60 ]
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 2019-12-20 ][ 71 ]
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 2019-12-2 ][ 59 ]
   ข่าวกิจกรรม
การอบรมสานภาชนะด้วยเส้นตอก
update(2020-08-28 09:26:35)ดู(17)ครั้ง


การอบรมสานภาชนะด้วยเส้นตอก
โครงการสร้่างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน
update(2020-08-28 09:14:26)ดู(18)ครั้ง


โครงการสร้่างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน
เทศบาลตำบลวังพร้าว สอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (โดยวิธีการสัมภาษณ์)
update(2020-08-14 04:16:34)ดู(44)ครั้ง


เทศบาลตำบลวังพร้าว สอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (โดยวิธีการสัมภาษณ์)
ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา/สนามกีฬา ของเทศบาลตำบลวังพร้าว
update(2020-08-14 02:45:26)ดู(41)ครั้ง


ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา/สนามกีฬา ของเทศบาลตำบลวังพร้าว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส (การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) และโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
update(2020-08-13 02:30:33)ดู(38)ครั้ง


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส (การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) และโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง" ประจำปีงบประมาณ 2563
    การประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจการอำนวยความสะดวกเเละการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลวังพร้าว (2019-08-09)(29)
    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 (2020-02-05)(25)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (2019-12-27)(22)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (2019-12-06)(23)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (2019-09-26)(22)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (2019-08-23)(23)
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-07-02)(61)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-04-08)(36)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-01-03)(28)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2019-10-07)(30)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2019-07-02)(30)
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 (2019-09-30)(57)
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2561 (2018-10-31)(279)
    แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 (2020-07-14)(27)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 (2020-07-14)(25)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 (2020-05-29)(50)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 (2020-01-17)(95)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 (2019-11-28)(89)
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2019-09-13)(43)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2018-09-07)(416)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2017-09-11)(361)
    รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 62 (2019-10-05)(50)
    รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 63 ประจำเดือน มีนาคม (2020-03-31)(53)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 62 ประจำเดือน มีนาคม (2019-03-31)(48)
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2562 (2019-11-29)(38)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2561 (2018-11-09)(387)
    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) (2020-03-31)(50)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) (2019-11-29)(237)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) (2019-03-31)(220)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2561) (2018-11-09)(397)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) (2018-04-30)(277)
    แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 (2020-09-02)(8)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 (2020-06-18)(41)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 (2020-02-13)(76)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 (2019-12-20)(131)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (2019-10-11)(168)
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) (2020-04-20)(79)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2019-10-17)(70)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2019-10-17)(202)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2018-11-11)(360)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2018-10-24)(424)
    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2563 (2020-03-28)(62)
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังพร้าว ปี 2562 (2020-03-18)(70)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2019-11-04)(64)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (2020-03-10)(221)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (2020-03-10)(237)
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-04-15)(49)
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2019-10-11)(54)
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (0000-00-00)(296)
    มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง 2562 จำนวน 8 คู่มือ (2019-11-11)(15)
คู่มือสำหรับประชาชน ไฟล์ 2 (0000-00-00)(324)
คู่มือสำหรับประชาชน ไฟล์ 1 (0000-00-00)(324)
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน (0000-00-00)(438)
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (2020-06-16)(47)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (2020-06-16)(47)
แผนพัฒนาบุคลากร (2020-06-16)(47)
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (2020-06-16)(42)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (2020-06-16)(39)
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (2018-10-03)(14)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (2018-12-18)(21)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (2018-02-24)(18)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 (1998-07-03)(13)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (2011-03-08)(13)
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ (E-Service)
คำร้องทั่วไป(E-Service) (2020-07-22)(32)
คำร้องทั่วไป (0000-00-00)(569)
หนังสือยิมยอมให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบพาณิชยกิจ และแผนที่แสดงที่ตั้ง (0000-00-00)(669)
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (0000-00-00)(464)
    รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1) (2020-06-15)(55)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) (2020-06-15)(48)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) (2020-03-12)(48)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1) (2020-02-15)(48)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครึ่งปีแรก (ต.ค.62-มี.ค.63) (2020-05-15)(50)
    งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี (0000-00-00)(666)
    ประกาศ/คำสั่ง
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าวให้แก่ปลัดเทศบาลตำบลวังพร้าวปฏิบัติราชการแทน (2018-10-01)(15)
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าวให้แก่รองนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าวปฏิบัติราชการแทน (2018-10-01)(17)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังพร้าว (2020-01-27)(86)
คำสั่งเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการ (2019-02-08)(171)
ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังพร้าว (2018-01-11)(233)
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (2020-08-26)(10)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง / ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ (2020-06-29)(44)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน (2020-06-17)(42)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ 93-008 (2020-05-01)(61)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 93-016 สายทางถนนสะพานข้ามแม่น้ำจาง (2020-03-19)(55)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของสำนักงานเทศบาล ต.วังพร้าว
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนลาดยาง (สายทางบ้านม่อนหินแก้ว-บ้านสาด) บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-08-23 04:14:13]
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ บ้านแม่หลง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-08-10 01:04:44]
จ้างออกแบบก่อสร้างหรือการเขียนแบบ (งานถนน) [2020-07-21 01:11:41]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บริเวณบ้านนายจิตร เตธิถึงบ้านนายเขียว ภิญโญ) ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2020-07-04 23:03:36]
ซื้อวัสดุสำนักงาน คือ กล่องพลาสติกยี่ห้อ uni-ware k-1,500 แบบมีล้อลากพร้อมฝาล็อค จำนวน 24 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-06-27 05:23:38]
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ทั่วไป  
1.จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง 32 ชั้น จำนวน 635 หน่วย และอื่น ๆ ตามโครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3.ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6.ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7.ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก พื้นที่ ๒๕,๔๔๑.๕๕ ตารางเมตร สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกวังนกตะกรุม บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำบ้านหนองบัวกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำประปาหนองเต็งน้อย) บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top