ประชาสัมพันธ์|
| ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปี 2561 | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 3/2561 | ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561
 

นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
3 คน
เข้าชมวันนี้
8 คน
เข้าชมเมื่อวาน
50 คน
เข้าชมเดือนนี้
2254 คน
เข้าชมปีนี้
11111 คน
เข้าชมทั้งหมด
68004 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2019-4-3 ][ 17 ]
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปี 2561 [ 2018-12-27 ][ 124 ]
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-10-5 ][ 193 ]
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 3/2561 [ 2018-9-3 ][ 171 ]
   ข่าวกิจกรรม
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัววันผู้สูงอายุ 2562
update(2019-04-18 03:11:32)ดู(8)ครั้ง


สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัววันผู้สูงอายุ 2562
อบรมการทอตุงและสานต๋าแหลว ประจำปีงบประมาณ 2562
update(2019-04-17 03:26:55)ดู(4)ครั้ง


อบรมการทอตุงและสานต๋าแหลว ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2562
update(2019-04-11 06:11:18)ดู(10)ครั้ง


โครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2562
รับมอบวุฒิบัตร อบรมทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2562
update(2019-04-03 05:44:03)ดู(12)ครั้ง


รับมอบวุฒิบัตร อบรมทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2562
วังพร้าวคัพ ครั้งที่ 19 พ.ศ.2562
update(2019-04-03 05:37:13)ดู(13)ครั้ง


วังพร้าวคัพ ครั้งที่ 19 พ.ศ.2562
    แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 (2019-03-20)(4)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2562 (2019-02-12)(7)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 (2018-12-13)(15)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 (2018-09-11)(12)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 (2018-04-26)(14)
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2018-09-07)(62)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2017-09-11)(67)
    รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (0000-00-00)(58)
    รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) (2018-03-31)(57)
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2561 (2018-11-09)(87)
    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2561) (2018-11-09)(77)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) (2018-04-30)(62)
    แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (2019-03-20)(4)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (2019-01-25)(16)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (2018-10-05)(58)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (2018-03-27)(49)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (2017-11-22)(56)
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2018-10-24)(109)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2017-10-24)(137)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (0000-00-00)(137)
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ (0000-00-00)(147)
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (0000-00-00)(52)
    มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน ไฟล์ 2 (0000-00-00)(73)
คู่มือสำหรับประชาชน ไฟล์ 1 (0000-00-00)(80)
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน (0000-00-00)(90)
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (0000-00-00)(53)
คู่มือการปฏิบัติงาน (การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล) ของเทศบาลตำบลวังพร้าว (0000-00-00)(72)
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คลิกที่นี่ ---->> กฏหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น (0000-00-00)(94)
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ
คำร้องทั่วไป (0000-00-00)(203)
หนังสือยิมยอมให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบพาณิชยกิจ และแผนที่แสดงที่ตั้ง (0000-00-00)(300)
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (0000-00-00)(219)
    รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) (2018-11-02)(61)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน2561 (แบบ สขร.1) (2018-10-02)(94)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม2561 (แบบ สขร.1) (2018-09-02)(53)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม2561 (แบบ สขร.1) (2018-08-02)(54)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน2561 (แบบ สขร.1) (2018-07-02)(71)
    งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี (0000-00-00)(406)
    ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังพร้าว (2018-01-11)(9)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายขาดเงินสะสม (2019-01-16)(16)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายขาดเงินสะสม (2019-01-16)(26)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561 (2019-01-07)(17)
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2018-10-05)(84)
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-04)(23)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-02-15)(18)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (2019-02-15)(22)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง (2019-02-15)(20)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง (2019-02-15)(18)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของสำนักงานเทศบาล ต.วังพร้าว
จ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะและขนขยะจากหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวังพร้าวไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะของ อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง 14 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-04-22 21:37:03]
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-04-12 02:00:09]
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม ชนิดติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-04-08 04:34:57]
จ้างจัดเก็บขยะและขนขยะจากหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-03-22 20:47:50]
XML Tutorial [2019-03-22 17:53:59]
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ทั่วไป  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top