ประชาสัมพันธ์|
| ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 | ผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 | แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลวังพร้าว | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปี 2560
 

นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
3 คน
เข้าชมวันนี้
9 คน
เข้าชมเมื่อวาน
25 คน
เข้าชมเดือนนี้
720 คน
เข้าชมปีนี้
4842 คน
เข้าชมทั้งหมด
38822 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 2018-4-1 ][ 16 ]
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 [ 2018-3-2 ][ 23 ]
ผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2018-1-3 ][ 50 ]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลวังพร้าว [ 2018-1-3 ][ 65 ]
   ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ฯลฯ
update(2018-04-18 10:40:44)ดู(0)ครั้ง


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ฯลฯ
มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ตำบลวังพร้าว
update(2018-04-18 10:22:05)ดู(0)ครั้ง


มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ตำบลวังพร้าว
โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
update(2018-04-11 13:38:26)ดู(6)ครั้ง


โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
update(2018-04-11 13:31:49)ดู(5)ครั้ง


โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
โครงการงานวันวิชาการ ศพด. เทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีการศึกษา 2560
update(2018-04-02 16:21:33)ดู(4)ครั้ง


โครงการงานวันวิชาการ ศพด. เทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีการศึกษา 2560
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ
คำร้องทั่วไป (0000-00-00)(66)
หนังสือยิมยอมให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบพาณิชยกิจ และแผนที่แสดงที่ตั้ง (0000-00-00)(163)
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (0000-00-00)(101)
    รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 (แบบ สขร.1) (2018-02-05)(16)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (แบบ สขร.1) (2018-01-05)(18)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1) (2017-12-06)(42)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (แบบ สขร.1) (2017-11-02)(52)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 (แบบ สขร.1) (2017-10-06)(33)
    งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี (0000-00-00)(313)
    ประกาศ/คำสั่ง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาศที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2561 (2018-04-03)(3)
ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม3 (2018-03-05)(8)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ครั้งที่ 3 (2018-03-05)(8)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาศที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 (2018-01-06)(9)
ประกาศเรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม (2017-10-05)(30)
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (2018-04-03)(5)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง (2018-03-16)(12)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง (2018-03-15)(11)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (2018-03-15)(9)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต ที่นา นางจันทร์แก้ว ตาอิน ถึง บริเวณที่นานางนวล กันธิยะ บ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2018-03-09)(9)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด จากระบบ e-GP  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top