ประชาสัมพันธ์|
| ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 3/2561 | ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 | ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวังพร้าว ปี 2560
 

นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
4 คน
เข้าชมวันนี้
18 คน
เข้าชมเมื่อวาน
65 คน
เข้าชมเดือนนี้
1117 คน
เข้าชมปีนี้
16318 คน
เข้าชมทั้งหมด
50298 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-10-5 ][ 14 ]
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 [ 2018-9-11 ][ 26 ]
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 3/2561 [ 2018-9-3 ][ 21 ]
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 [ 2018-9-6 ][ 36 ]
   ข่าวกิจกรรม
รับมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2561
update(2018-09-13 16:00:59)ดู(42)ครั้ง


รับมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลวังพร้าว
update(2018-08-19 10:25:27)ดู(49)ครั้ง


เทศบาลตำบลวังพร้าว "ปั่น ไป ปลูก""ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"2561
โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ 2561
update(2018-08-19 10:10:02)ดู(44)ครั้ง


โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ 2561
ถวายเทียนพรรษา 2561
update(2018-08-01 09:51:57)ดู(45)ครั้ง


ถวายเทียนพรรษา 2561
โครงการหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
update(2018-07-24 15:06:52)ดู(58)ครั้ง


โครงการหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    มาตรฐานการให้บริการ
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ
คำร้องทั่วไป (0000-00-00)(127)
หนังสือยิมยอมให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบพาณิชยกิจ และแผนที่แสดงที่ตั้ง (0000-00-00)(213)
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (0000-00-00)(158)
    รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน2561 (แบบ สขร.1) (2018-10-02)(8)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม2561 (แบบ สขร.1) (2018-09-02)(4)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม2561 (แบบ สขร.1) (2018-08-02)(3)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน2561 (แบบ สขร.1) (2018-07-02)(2)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม2561 (แบบ สขร.1) (2018-06-02)(3)
    งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี (0000-00-00)(351)
    ประกาศ/คำสั่ง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2018-10-05)(4)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาศที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561 (2018-10-01)(2)
ประกาศเรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุน (2018-09-05)(13)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน (2018-09-04)(15)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ครั้งที่ 4 (2018-08-29)(15)
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (2018-10-01)(4)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (2018-10-01)(4)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (2018-10-01)(4)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (2018-10-01)(4)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (2018-10-01)(2)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของสำนักงานเทศบาล ต.วังพร้าว
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-16 23:09:06]
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-12 18:58:31]
จ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามตัวชี้วัด ที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ โดยให้ดำเนินการสำรวจกับผู้มารับบริการสาธารณะ โดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-08 19:07:21]
จ้างจัดเก็บขยะและขนขยะจากหมู่บ้าน,บริษัท ห้างฯ ร้านฯ ในพื้นที่ตำบลวังพร้าวไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะของ อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จำนวนเที่ยววิ่ง 12 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-04 19:55:24]
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ 1 บ้านแม่หลง (ซอย 8และ ทางไปบ้านหนองแหวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-04 19:19:34]
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ทั่วไป  
1.ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี บริเวณบริษัทโคราชอุตสาหกรรม กม.126+540 ถึง บริเวณหมู่บ้านโคราชวิลเลจ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3.ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก (ต่อจากปี 60) ม.1-10 ตำบลตาตุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมตำหนัก วังบางขุนพรหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.5 บ้านปากห้วยแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7.ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในเขตตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8.ประกวดราคาซื้อชุดปฏฺิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าสำหรับระบบขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9.ประกวดราคาซื้อชุดปฏฺิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการส่งจ่ายและการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังอุตสาหกรรมขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10.ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบแรงดันอิมพัลส์สำหรับรางและโบกี้รถไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top