ประชาสัมพันธ์|
| นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 | เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 | ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 | นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 | ประกาศขยายกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
 

 


ว่าที่ร้อยตรีจำรูญ  กุญชรโพธิ์สกุล
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
33 คน
เข้าชมเมื่อวาน
48 คน
เข้าชมเดือนนี้
729 คน
เข้าชมปีนี้
11029 คน
เข้าชมทั้งหมด
166342 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2022-8-10 ][ 5 ]
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2022-7-26 ][ 3 ]
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 [ 2022-8-10 ][ 22 ]
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2022-6-24 ][ 41 ]
   ข่าวกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565
update(2022-08-11 11:20:03)ดู(3)ครั้ง


รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565
แข่งขัน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับประเทศ
update(2022-08-11 11:08:11)ดู(4)ครั้ง


แข่งขัน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับประเทศ
มหกรรม TO BE NUMBER ONE ลำปาง ประจำปี 2565
update(2022-07-19 02:17:41)ดู(35)ครั้ง


มหกรรม TO BE NUMBER ONE ลำปาง ประจำปี 2565
กิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณี​ วัฒนธรรม​ภูมิปัญญาท้องถิ่น​ (ถวายเทียนพรรษา)​ ประจำปีงบประมาณ 2565
update(2022-07-12 08:05:29)ดู(41)ครั้ง


วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2565 นางจันทร์ฉาย สุภากาวี นายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าวพร้อมคณะบริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณี​ วัฒนธรรม​ภูมิปัญญาท้องถิ่น​ (ถวายเทียนพรรษา)​ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งร่วมพัฒนาวัด ชุมชน​ ปลูกต้นไม้​ และทำตลิ่งกั้นน้ำกันน้ำเข้าทุ่งนา บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 2
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
update(2022-07-07 09:09:47)ดู(37)ครั้ง


การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว [2022-7-20][28]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) [2022-7-20][21]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าสุสานบ้านผึ้งนาเกลือ) บ้านผึ้งนาเกลือ หมู่ที่ 5 [2022-7-18][23]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [2022-7-18][21]
   งานการเงินและบัญชี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งวดปีงบประมาณ 2564 [ 2022-7-22 ][ 53 ]
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 [ 2021-9-23 ][ 65 ]
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2021-9-22 ][ 54 ]
การโอนงบประมาณ [ 2020-09-21 ][ 296 ]
    การบริหารและจัดการความเสี่ยง
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (2021-10-27)(67)
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลวังพร้าว (2021-10-27)(68)
แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบฯ 2565 (2021-10-08)(54)
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (2019-12-18)(361)
    การประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจการอำนวยความสะดวกเเละการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลวังพร้าว (2019-08-09)(376)
    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 (2022-06-30)(22)
ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (2022-04-29)(48)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (2022-04-01)(49)
ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (2022-02-04)(42)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (2022-01-17)(40)
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 3 (2021-04-01)(179)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 (2021-01-04)(204)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 (2020-11-11)(253)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-07-02)(361)
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-04-08)(357)
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 (2022-03-31)(67)
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 (2020-11-13)(245)
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 (2019-09-30)(397)
รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2561 (2018-10-31)(618)
    แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 (2022-02-14)(63)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (2021-10-29)(114)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 (2021-07-14)(195)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 (2020-12-23)(278)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 2/2563 (2020-11-17)(300)
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (2022-04-05)(64)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (2020-09-10)(322)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2019-09-13)(378)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2018-09-07)(815)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2017-09-11)(698)
    รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2021-11-20)(47)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 64 (2022-04-05)(57)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 63 (2021-05-07)(216)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 62 (2019-10-05)(344)
    รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบฯ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65) (2022-04-05)(55)
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) (2021-05-07)(291)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 63 ประจำเดือน มีนาคม (2020-03-31)(374)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 62 ประจำเดือน มีนาคม (2019-03-31)(367)
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) (2021-12-29)(109)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2563 (2020-11-26)(228)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2562 (2019-11-29)(328)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2561 (2018-11-09)(751)
    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ของปีงบฯ 2565 (2022-04-25)(42)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) (2020-12-18)(275)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) (2020-03-31)(380)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) (2019-11-29)(582)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) (2019-03-31)(570)
    แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (2021-10-20)(142)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (2020-10-09)(401)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 (2020-09-02)(326)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 (2020-06-18)(365)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 (2020-02-13)(419)
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) (2022-04-05)(70)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2022-04-05)(55)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2022-04-05)(43)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-11-09)(138)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) (2021-05-07)(226)
    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 (2022-04-07)(48)
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังพร้าว ปี 2564 (2022-04-07)(53)
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบฯ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) (2022-04-05)(50)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (2022-04-05)(50)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2020-11-20)(294)
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านงานทะเบียนพาณิชย์ ปีงบฯ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก) (2022-03-31)(49)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ปีงบฯ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก) (2022-03-31)(134)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ คำร้องทั่วไป ปีงบฯ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก) (2022-03-31)(64)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ปีงบฯ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก) (2022-03-31)(53)
สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 2563 – 30 มี.ค. 2564) (2021-05-06)(260)
    มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (2022-04-25)(40)
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (2022-04-25)(46)
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (2022-04-25)(34)
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (2022-04-25)(37)
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (2022-04-25)(91)
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (2021-08-17)(735)
วินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (2020-08-03)(141)
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (2020-06-16)(429)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (2020-06-16)(434)
แผนพัฒนาบุคลากร (2020-06-16)(428)
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (2022-03-28)(105)
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (2022-03-28)(39)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (2022-03-28)(40)
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (2022-03-28)(51)
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (2022-03-28)(41)
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ (E-Service)
คำร้องขออนุญาตการต่าง ๆ (2022-03-28)(56)
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (2022-03-28)(49)
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (2022-03-28)(61)
แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (2022-03-28)(48)
คำร้องทั่วไป(E-Service) (2020-07-22)(424)
    รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน มีนาคม 2564 (2021-03-31)(304)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (2021-02-28)(250)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน มกราคม 2564 (2021-01-31)(218)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (2020-12-31)(218)
รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (2020-11-30)(244)
    งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2020-11-26)(156)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2020-11-26)(195)
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี (0000-00-00)(1061)
    ประกาศ/คำสั่ง
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว (2020-10-19)(334)
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าวให้แก่ปลัดเทศบาลตำบลวังพร้าวปฏิบัติราชการแทน (2018-10-01)(319)
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าวให้แก่รองนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว (2020-10-21)(286)
ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังพร้าว (2020-01-27)(424)
คำสั่งเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการ (2019-02-08)(562)
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 9 บ้านม่อนหินแก้ว ม.4 (2022-01-05)(39)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.93-015 (2021-11-29)(45)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 2 ช่อง ม.3 บ้านสาด (2021-11-29)(43)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวลาดยาง ถนนสายหลักในหมู่บ้าน (ฝั่งซ้าย) บ้านสาด ม.3 (2021-09-22)(40)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (2020-10-14)(329)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของสำนักงานเทศบาล ต.วังพร้าว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2022-08-09 12:28:28]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายพล ตาละทา) บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2022-08-06 08:50:36]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าสุสานบ้านผึ้งนาเกลือ) บ้านผึ้งนาเกลือ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2022-07-16 08:38:53]
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายพล ตาละทา) บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๔ [2022-07-13 02:43:47]
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดเริ่มต้นปากทางบ้านต้นมื่น สิ้นสุด บ้านนายเจริญ นันต๊ะน้อย) บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๔ [2022-07-12 05:56:21]
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ทั่วไป  
1.ค่าออกแบบโรงเรือนสัตว์น้ำสวยงามและสัตว์น้ำพื้นเมืองภาคใต้ จำนวน 1 รายการ
2.ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนและชุดตรวจมอร์ฟีนและกัญชาในปัสสาวะ แบบตลับ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3.ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูง สุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4.เครื่องติดตามและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาพร้อมระบบวิเคราะห์ผล
5.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูห้องผ่าตัด อาคาร ๒ (ER) ชั้น ๔ ชั้น ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่นายอำนวย แสงเนียม หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7.ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8.ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจและทำหัตถการในระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9.ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10.ประกวดราคาซื้อตู้เย็นแช่พลาสมา จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top