ประชาสัมพันธ์|
| ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ ทต.วังพร้าว | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 | ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 | ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวังพร้าว พ.ศ.2562 | ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 

นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
39 คน
เข้าชมเมื่อวาน
70 คน
เข้าชมเดือนนี้
2042 คน
เข้าชมปีนี้
2042 คน
เข้าชมทั้งหมด
93091 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม  
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
update(2020-01-15 05:37:59)ดู(11)ครั้ง
วันเด็กแห่งชาติ 2563
วันเด็กแห่งชาติ 2563
update(2020-01-15 05:25:50)ดู(12)ครั้ง
ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
update(2019-12-13 06:36:51)ดู(66)ครั้ง
รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
update(2019-12-09 06:43:25)ดู(41)ครั้ง
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
update(2019-11-01 12:58:36)ดู(58)ครั้ง
โครงการส่งเสริมการผลิต โดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี (อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และเชื้อราไตรโคเดอร์มา) ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมการผลิต โดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี (อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และเชื้อราไตรโคเดอร์มา) ประจำปีงบประมาณ 2562
update(2019-09-18 06:06:15)ดู(128)ครั้ง
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้นำชุมชนตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้นำชุมชนตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2562
update(2019-09-18 02:48:43)ดู(133)ครั้ง
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2562
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2562
update(2019-08-15 07:45:01)ดู(118)ครั้ง
ตรวจประเมินคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2562
ตรวจประเมินคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2562
update(2019-08-15 07:38:33)ดู(107)ครั้ง
ประเพณีหล่อเทียนพรรษา 2562
ประเพณีหล่อเทียนพรรษา 2562
update(2019-08-15 07:31:58)ดู(132)ครั้ง
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
update(2019-06-27 08:47:36)ดู(97)ครั้ง
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่นระดับจังหวัด ที่สนับสนุนและใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ประจำปี 2562
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่นระดับจังหวัด ที่สนับสนุนและใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ประจำปี 2562
update(2019-06-26 05:08:31)ดู(91)ครั้ง
สัมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สัมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
update(2019-06-20 02:27:47)ดู(138)ครั้ง
ประชุมประชาคม เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
update(2019-06-20 02:04:21)ดู(112)ครั้ง
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561
update(2019-06-13 09:25:20)ดู(85)ครั้ง
โครงการ "ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา"
โครงการ "ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา"
update(2019-06-06 08:07:44)ดู(119)ครั้ง
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัววันผู้สูงอายุ 2562
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัววันผู้สูงอายุ 2562
update(2019-04-18 03:11:32)ดู(213)ครั้ง
อบรมการทอตุงและสานต๋าแหลว ประจำปีงบประมาณ 2562
อบรมการทอตุงและสานต๋าแหลว ประจำปีงบประมาณ 2562
update(2019-04-17 03:26:55)ดู(156)ครั้ง
โครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2562
โครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2562
update(2019-04-11 06:11:18)ดู(179)ครั้ง
รับมอบวุฒิบัตร อบรมทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2562
รับมอบวุฒิบัตร อบรมทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2562
update(2019-04-03 05:44:03)ดู(187)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 140 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6 7
หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top