ประชาสัมพันธ์|
| แต่งตั้งประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว | ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว ครั้งแรก | แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว | ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว | ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าวและนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว
 

 นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
4 คน
เข้าชมวันนี้
88 คน
เข้าชมเมื่อวาน
80 คน
เข้าชมเดือนนี้
1364 คน
เข้าชมปีนี้
11153 คน
เข้าชมทั้งหมด
134519 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง โทร. 054209202 ต่อ 17
update(2021-04-26 06:04:35)ดู(36)ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง โทร. 054209202 ต่อ 17
update(2021-04-26 06:05:53)ดู(26)ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง โทร. 054209202
update(2021-04-26 06:06:13)ดู(25)ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง โทร. 054209202 ต่อ 17
update(2021-04-26 06:06:28)ดู(22)ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ธันวาคมม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง โทร. 054209202 ต่อ 17
update(2021-04-26 06:06:42)ดู(8)ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง โทร. 054 209202 ต่อ 17
update(2021-04-26 06:06:55)ดู(4)ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง 054209202 ต่อ 17
update(2021-04-26 06:07:08)ดู(17)ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding จำนวน 5 โครงการ
1.เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอย ๕) เริ่มต้นจากปากซอย ถึงบ้านนายชัย คำแสน บ้านสาด หมู่ที่ ๓ ราคากลาง 140,000.00 บาท 2.เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอย 7) เริ่มต้นจากปากซอย ถึงบ้านนายสมอ หอระดี บ้านสาด หมู่ที่ ๓ ราคากลาง 190,000.00 บาท 3.เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอย ๑๕) เริ่มต้นจากปากซอยบ้านนายสุพัตร์ เป็งสุทะ ถึงบ้านนายหลั่น ทองริว บ้านสาด หมู่ที่ ๓ ราคากลาง 148,000.00 บาท 4.เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอย ๒๖) เริ่มต้นจากปากซอย ถึงบ้านนายประชน อินต๊ะแสน บ้านสาด หมู่ที่ ๓ ราคากลาง 168,000.00 บาท 5.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๑๕) ซอยบ้านนางจันทร์ อานนต์ บ้านสาด หมู่ที่ ๓ ราคากลาง 22,000.00 บาท
update(2021-04-26 06:08:16)ดู(4)ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding จำนวน ๕ โครงการ
1.เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอย ๕) เริ่มต้นจากปากซอย ถึงบ้านนายชัย คำแสน บ้านสาด หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๙๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการประมาณการเทศบาลตำบลวังพร้าว พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 2.เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอย 7) เริ่มต้นจากปากซอย ถึงบ้านนายสมอ หอระดี บ้านสาด หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ทางแยก ๓๗.๐๐ ตารางเมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการประมาณการเทศบาลตำบลวังพร้าว พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 3.เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอย ๑๕) เริ่มต้นจากปากซอยบ้านนายสุพัตร์ เป็งสุทะ ถึงบ้านนายหลั่น ทองริว บ้านสาด หมู่ที่ ๓ รายละเอียด ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๑๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการประมาณการเทศบาลตำบลวังพร้าว พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 4.เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอย ๒๖) เริ่มต้นจากปากซอย ถึงบ้านนายประชน อินต๊ะแสน บ้านสาด หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๗๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการประมาณการเทศบาลตำบลวังพร้าว พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 5.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๑๕) ซอยบ้านนางจันทร์ อานนต์ บ้านสาด หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการประมาณการเทศบาลตำบลวังพร้าว
update(2021-04-26 06:08:39)ดู(3)ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินสะสม) จำนวน ๕ โครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง โทร. 054209202 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ
update(2021-04-26 06:07:57)ดู(10)ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เทศบาลตำบลวังพร้าวประจำปี 2563
กำหนดประมูลปากเปล่า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054209202 ต่อ 17
update(2021-04-26 06:08:58)ดู(9)ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563
update(2021-04-26 06:09:17)ดู(3)ครั้ง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายธีรยุทธฯ หมู่ 7
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
update(2020-11-17 08:14:59)ดู(13)ครั้ง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 หมู่ 7
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
update(2020-11-17 08:14:11)ดู(4)ครั้ง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ 7
ตามเอกสารแนบ
update(2020-11-17 08:13:22)ดู(4)ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายธีรยุทธฯ หมู่ 7
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
update(2020-11-17 08:12:16)ดู(7)ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 หมู่ 7
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
update(2020-11-17 08:11:29)ดู(5)ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ 7
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
update(2020-11-17 08:10:34)ดู(4)ครั้ง
ประกาศอัตราการใช้สิ้นเปลืองรถส่วนกลางและกำหนดอัตราการเบิกจ่ายน้ำมันรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง โทร. 054209202 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ
update(2020-10-09 04:46:28)ดู(18)ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานพัสดุ กองคลัง 0 5420 9202 ต่อ 17 ได้ในวันและเวลาราชการ
update(2021-05-07 07:07:23)ดู(31)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 21 ข้อมูล
page: [1] 2
หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top