ประชาสัมพันธ์|
| มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย(ไฟไหม้บ้าน) | ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย(ไฟไหม้บ้าน) | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 | นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 | เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564
 

 


นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
3 คน
เข้าชมวันนี้
132 คน
เข้าชมเมื่อวาน
95 คน
เข้าชมเดือนนี้
1551 คน
เข้าชมปีนี้
1551 คน
เข้าชมทั้งหมด
156864 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร. 054209202 ต่อ 17
update(2021-12-27 03:32:31)ดู(33)ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ 054209202 ต่อ 17
update(2021-12-27 03:31:25)ดู(36)ครั้ง
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (แบบ สขร.1)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (แบบ สขร.1) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร. 054209202 ต่อ 17
update(2021-11-26 08:25:41)ดู(43)ครั้ง
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (แบบ สขร.1)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (แบบ สขร.1) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร. 054209202 ต่อ 17
update(2021-11-26 08:24:28)ดู(41)ครั้ง
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (แบบ สขร.1)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (แบบ สขร.1) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร. 054209202 ต่อ 17
update(2021-11-26 08:23:28)ดู(34)ครั้ง
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร. 054209202 ต่อ 17
update(2021-11-26 08:22:24)ดู(34)ครั้ง
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร. 054209202 ต่อ 17
update(2021-11-26 08:21:26)ดู(18)ครั้ง
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (แบบ สขร.1)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (แบบ สขร.1) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร. 054209202 ต่อ 17
update(2021-11-26 08:19:58)ดู(17)ครั้ง
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.1)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร. 054209202 ต่อ 17
update(2021-11-26 08:18:38)ดู(17)ครั้ง
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร. 054209202 ต่อ 17
update(2021-11-26 08:17:37)ดู(18)ครั้ง
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร. 054209202 ต่อ 17
update(2021-11-26 08:16:21)ดู(17)ครั้ง
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร. 054209202 ต่อ 17
update(2021-11-26 08:14:48)ดู(17)ครั้ง
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร. 054209202 ต่อ 17
update(2021-11-26 08:15:03)ดู(18)ครั้ง
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร. 054209202 ต่อ 17
update(2021-11-26 08:12:03)ดู(18)ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสันหลง ซอยบ้านนางจำเรียงถึงถนนสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 1 บ้านแม่หลง
ประกาศราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ 646,000.00 บาท
update(2021-08-04 05:11:37)ดู(197)ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลักในหมู่บ้าน ถนนหนองหวาย หมู่ที่ 6 บ้านสบจาง
ประกาศราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ 517,000.00 บาท
update(2021-08-04 05:11:59)ดู(158)ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสังวาล อินทะปัดฯ บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 4
ประกาศราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ 681,000.00 บาท
update(2021-08-04 05:12:24)ดู(131)ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิง
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ราคากลางในครั้งนี้ 2,200,000.00 บาท
update(2021-08-04 05:12:38)ดู(164)ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง โทร. 054209202 ต่อ 17
update(2021-06-21 07:35:34)ดู(251)ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง โทร. 054209202 ต่อ 17
update(2021-06-21 07:27:32)ดู(223)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 39 ข้อมูล
page: [1] 2
หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top