ประชาสัมพันธ์|
| แต่งตั้งประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว | ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว ครั้งแรก | แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว | ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว | ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าวและนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว
 

 นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
14 คน
เข้าชมวันนี้
82 คน
เข้าชมเมื่อวาน
80 คน
เข้าชมเดือนนี้
1358 คน
เข้าชมปีนี้
11147 คน
เข้าชมทั้งหมด
134513 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม  
แต่งตั้งประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว
แต่งตั้งประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
update(2021-05-12 10:34:35)ดู(25)ครั้ง
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว ครั้งแรก
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว ครั้งแรก
update(2021-05-05 08:31:22)ดู(57)ครั้ง
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
update(2021-05-05 08:31:36)ดู(84)ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว ลงวันที่ 27 เมษายน 2564
update(2021-05-03 08:58:12)ดู(58)ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าวและนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าวและนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว
update(2021-03-12 04:17:40)ดู(131)ครั้ง
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
update(2021-03-12 03:10:47)ดู(174)ครั้ง
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลตำบลวังพร้าว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลตำบลวังพร้าว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564
update(2021-03-12 03:10:16)ดู(147)ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เทศบาลตำบลวังพร้าวประจำปี 2563 ฉบับแก้ไข ลว. 26 มี.ค. 64
จำนวน 77 รายการ ราคากลาง 614.00 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 054209202 ต่อ 17
update(2021-03-03 03:31:22)ดู(128)ครั้ง
จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว
จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564
update(2021-02-12 09:41:20)ดู(223)ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังพร้าว
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว และนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว
update(2021-02-11 05:57:01)ดู(116)ครั้ง
เรียนเชิญผู้มีสิทธิ ไปใช้สิทธฺเลือกตั้งเทศบาล วันที่ 28 มีนาคม 54 เวลา 08.00-17.00 น.
เรียนเชิญผู้มีสิทธิ ไปใช้สิทธฺเลือกตั้งเทศบาล วันที่ 28 มีนาคม 54 เวลา 08.00-17.00 น.
update(2021-02-11 03:58:16)ดู(68)ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าวและนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าวและนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว
update(2021-02-05 03:59:45)ดู(90)ครั้ง
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
update(2021-01-26 10:18:42)ดู(82)ครั้ง
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
update(2021-01-26 10:17:08)ดู(83)ครั้ง
ส่งแจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
ส่งแจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
update(2021-01-26 10:15:38)ดู(96)ครั้ง
ประกาศอำเภอเกาะคา เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญของสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศอำเภอเกาะคา เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญของสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
update(2021-01-26 10:12:48)ดู(81)ครั้ง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2564
update(2021-01-26 10:11:06)ดู(75)ครั้ง
รับโอน(ย้าย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
update(2021-01-20 03:25:29)ดู(142)ครั้ง
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
update(2021-01-20 03:18:05)ดู(107)ครั้ง
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
update(2021-01-08 02:19:30)ดู(80)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 124 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6 7
หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top