ประชาสัมพันธ์|
| นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 | เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 | ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 | นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 | ประกาศขยายกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
 

 


ว่าที่ร้อยตรีจำรูญ  กุญชรโพธิ์สกุล
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
6 คน
เข้าชมวันนี้
33 คน
เข้าชมเมื่อวาน
48 คน
เข้าชมเดือนนี้
729 คน
เข้าชมปีนี้
11029 คน
เข้าชมทั้งหมด
166342 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 
19 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 [ 2022-04-07 ]อ่าน:[ 48 ]
18 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังพร้าว ปี 2564 [ 2022-04-07 ]อ่าน:[ 53 ]
17 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบฯ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 2022-04-05 ]อ่าน:[ 50 ]
16 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 2022-04-05 ]อ่าน:[ 50 ]
15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2020-11-20 ]อ่าน:[ 294 ]
14 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 [ 2020-12-22 ]อ่าน:[ 326 ]
13 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังพร้าว ปี 2563 [ 2020-12-22 ]อ่าน:[ 286 ]
12 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2563 [ 2020-03-28 ]อ่าน:[ 416 ]
11 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังพร้าว ปี 2562 [ 2020-03-18 ]อ่าน:[ 418 ]
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2019-11-04 ]อ่าน:[ 396 ]
9 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 2020-03-10 ]อ่าน:[ 566 ]
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2020-03-10 ]อ่าน:[ 539 ]
7 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 2020-03-10 ]อ่าน:[ 519 ]
6 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2020-03-10 ]อ่าน:[ 549 ]
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2020-03-10 ]อ่าน:[ 502 ]
4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรวม [ 2020-03-10 ]อ่าน:[ 363 ]
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2020-03-10 ]อ่าน:[ 358 ]
2 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 2018-11-11 ]อ่าน:[ 431 ]
1 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 583 ]
จำนวนทั้งหมด 19 ข้อมูล
page: [1]
หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top