ประชาสัมพันธ์|
| แต่งตั้งประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว | ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว ครั้งแรก | แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว | ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว | ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าวและนายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว
 

 



นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
 



 
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
13 คน
เข้าชมวันนี้
81 คน
เข้าชมเมื่อวาน
80 คน
เข้าชมเดือนนี้
1357 คน
เข้าชมปีนี้
11146 คน
เข้าชมทั้งหมด
134512 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 
15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2020-11-20 ]อ่าน:[ 59 ]
14 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 [ 2020-12-22 ]อ่าน:[ 51 ]
13 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังพร้าว ปี 2563 [ 2020-12-22 ]อ่าน:[ 60 ]
12 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2563 [ 2020-03-28 ]อ่าน:[ 227 ]
11 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังพร้าว ปี 2562 [ 2020-03-18 ]อ่าน:[ 230 ]
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2019-11-04 ]อ่าน:[ 207 ]
9 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 2020-03-10 ]อ่าน:[ 388 ]
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2020-03-10 ]อ่าน:[ 365 ]
7 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 2020-03-10 ]อ่าน:[ 347 ]
6 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2020-03-10 ]อ่าน:[ 375 ]
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2020-03-10 ]อ่าน:[ 330 ]
4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรวม [ 2020-03-10 ]อ่าน:[ 203 ]
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2020-03-10 ]อ่าน:[ 196 ]
2 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 2018-11-11 ]อ่าน:[ 262 ]
1 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 417 ]
จำนวนทั้งหมด 15 ข้อมูล
page: [1]
หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top