ประชาสัมพันธ์|
| ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปี 2561 | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 3/2561
 

นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
7 คน
เข้าชมวันนี้
40 คน
เข้าชมเมื่อวาน
90 คน
เข้าชมเดือนนี้
1376 คน
เข้าชมปีนี้
22077 คน
เข้าชมทั้งหมด
78970 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
    ประกาศ/คำสั่ง  
ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 
42 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2562 [ 2019-07-05 ]อ่าน:[ 13 ]
41 คำสั่งเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการ [ 2019-02-08 ]อ่าน:[ 13 ]
40 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2562 [ 2019-04-05 ]อ่าน:[ 51 ]
39 ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังพร้าว [ 2018-01-11 ]อ่าน:[ 45 ]
38 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายขาดเงินสะสม [ 2019-01-16 ]อ่าน:[ 50 ]
37 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายขาดเงินสะสม [ 2019-01-16 ]อ่าน:[ 58 ]
36 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561 [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 49 ]
35 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2018-10-05 ]อ่าน:[ 129 ]
34 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาศที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561 [ 2018-10-01 ]อ่าน:[ 83 ]
33 ประกาศเรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุน [ 2018-09-05 ]อ่าน:[ 117 ]
32 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน [ 2018-09-04 ]อ่าน:[ 133 ]
31 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ครั้งที่ 4 [ 2018-08-29 ]อ่าน:[ 110 ]
30 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาศที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 256 [ 2018-07-02 ]อ่าน:[ 108 ]
29 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาศที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2561 [ 2018-04-03 ]อ่าน:[ 140 ]
28 ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม3 [ 2018-03-05 ]อ่าน:[ 138 ]
27 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ครั้งที่ 3 [ 2018-03-05 ]อ่าน:[ 149 ]
26 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาศที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 [ 2018-01-06 ]อ่าน:[ 156 ]
25 ประกาศเรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม [ 2017-10-05 ]อ่าน:[ 144 ]
24 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม [ 2017-10-05 ]อ่าน:[ 154 ]
23 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาศที่ 4 ระหว่างเดือน กรกฏาคม – กันยายน 2560 [ 2017-10-03 ]อ่าน:[ 221 ]
22 ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2017-09-25 ]อ่าน:[ 201 ]
21 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2017-09-25 ]อ่าน:[ 182 ]
20 นโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังพร้าว [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 176 ]
19 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาศที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560 [ 2017-07-04 ]อ่าน:[ 138 ]
18 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 221 ]
17 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 เทศบาลตำบลวังพร้าว [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 194 ]
16 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาศที่ 2 ระหว่างมกราคม – มีนาคม 2560 [ 2017-04-05 ]อ่าน:[ 241 ]
15 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาศที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 [ 2017-01-06 ]อ่าน:[ 259 ]
14 ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม 2 และ ปีงบประมาณ 2560 [ 2016-10-03 ]อ่าน:[ 204 ]
13 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาศที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฏาคม – กันยายน 2559 [ 2016-10-03 ]อ่าน:[ 211 ]
12 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาศที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 [ 2016-07-08 ]อ่าน:[ 250 ]
11 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 293 ]
10 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาศที่ 2 ระหว่างมกราคม – มีนาคม 2559 [ 2016-04-04 ]อ่าน:[ 256 ]
9 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาศที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 [ 2016-01-15 ]อ่าน:[ 214 ]
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 [ 2015-10-01 ]อ่าน:[ 335 ]
7 ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2015-10-07 ]อ่าน:[ 383 ]
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2515-09-24 ]อ่าน:[ 188 ]
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561) [ 2515-06-26 ]อ่าน:[ 230 ]
4 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 2514-12-30 ]อ่าน:[ 144 ]
3 รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปี 2557 [ 2514-12-30 ]อ่าน:[ 187 ]
2 ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2514-09-30 ]อ่าน:[ 125 ]
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558- พ.ศ.2560) [ 2014-06-27 ]อ่าน:[ 184 ]
จำนวนทั้งหมด 42 ข้อมูล
page: [1]
หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top