ประชาสัมพันธ์|
| ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเลือกตั้ง | ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง | ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ ทต.วังพร้าว | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 | ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
 

นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
6 คน
เข้าชมวันนี้
6 คน
เข้าชมเมื่อวาน
181 คน
เข้าชมเดือนนี้
3470 คน
เข้าชมปีนี้
8290 คน
เข้าชมทั้งหมด
99339 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
    รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 
38 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 [ 2020-01-06 ]อ่าน:[ 120 ]
37 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 [ 2020-01-06 ]อ่าน:[ 120 ]
36 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 2020-01-06 ]อ่าน:[ 42 ]
35 ประกาศเรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) [ 2019-12-09 ]อ่าน:[ 56 ]
34 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม [ 2019-12-09 ]อ่าน:[ 35 ]
33 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-12-06 ]อ่าน:[ 16 ]
32 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1)] [ 2019-11-04 ]อ่าน:[ 19 ]
31 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) [ 2019-10-15 ]อ่าน:[ 47 ]
30 ประกาศเรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) [ 2019-10-15 ]อ่าน:[ 25 ]
29 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2019-10-07 ]อ่าน:[ 25 ]
28 ประกาศเรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2019-10-07 ]อ่าน:[ 16 ]
27 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2019-10-07 ]อ่าน:[ 37 ]
26 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศที่ 4 ระหว่างเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2562 [ 2019-10-02 ]อ่าน:[ 17 ]
25 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี 2562 [ 2019-10-02 ]อ่าน:[ 20 ]
24 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 4 กรกฏาคม - กันยายน 2562 [ 2019-10-02 ]อ่าน:[ 18 ]
23 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-10-02 ]อ่าน:[ 20 ]
22 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-09-03 ]อ่าน:[ 14 ]
21 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-08-05 ]อ่าน:[ 69 ]
20 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2562 [ 2019-07-05 ]อ่าน:[ 97 ]
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 3 เมษายน - มิถุนายน 2562 [ 2019-07-05 ]อ่าน:[ 64 ]
18 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-07-05 ]อ่าน:[ 71 ]
17 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-06-06 ]อ่าน:[ 38 ]
16 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-05-07 ]อ่าน:[ 44 ]
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 2 มกราคม - มีนาคม 2562 [ 2019-04-06 ]อ่าน:[ 50 ]
14 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-04-05 ]อ่าน:[ 41 ]
13 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-03-08 ]อ่าน:[ 38 ]
12 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-02-08 ]อ่าน:[ 38 ]
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 [ 2019-02-08 ]อ่าน:[ 39 ]
10 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 2019-01-05 ]อ่าน:[ 34 ]
9 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-12-06 ]อ่าน:[ 34 ]
8 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-11-05 ]อ่าน:[ 31 ]
7 รายงานผลกาจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี 2561 [ 2018-10-05 ]อ่าน:[ 39 ]
6 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2562 [ 2019-04-05 ]อ่าน:[ 158 ]
5 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายขาดเงินสะสม [ 2019-01-16 ]อ่าน:[ 100 ]
4 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายขาดเงินสะสม [ 2019-01-16 ]อ่าน:[ 129 ]
3 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561 [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 113 ]
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2018-10-05 ]อ่าน:[ 200 ]
1 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-10-02 ]อ่าน:[ 205 ]
จำนวนทั้งหมด 38 ข้อมูล
page: [1]
หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top