ประชาสัมพันธ์|
| ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 | ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวังพร้าว พ.ศ.2562 | ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปี 2561
 

นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
4 คน
เข้าชมวันนี้
70 คน
เข้าชมเมื่อวาน
76 คน
เข้าชมเดือนนี้
1175 คน
เข้าชมปีนี้
27169 คน
เข้าชมทั้งหมด
84062 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
    รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 
53 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2019-10-07 ]อ่าน:[ 0 ]
52 ประกาศเรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2019-10-07 ]อ่าน:[ 0 ]
51 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2019-10-07 ]อ่าน:[ 1 ]
50 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศที่ 4 ระหว่างเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2562 [ 2019-10-02 ]อ่าน:[ 0 ]
49 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี 2562 [ 2019-10-02 ]อ่าน:[ 1 ]
48 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 4 กรกฏาคม - กันยายน 2562 [ 2019-10-02 ]อ่าน:[ 0 ]
47 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-10-02 ]อ่าน:[ 0 ]
46 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-09-03 ]อ่าน:[ 1 ]
45 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-08-05 ]อ่าน:[ 28 ]
44 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2562 [ 2019-07-05 ]อ่าน:[ 48 ]
43 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 3 เมษายน - มิถุนายน 2562 [ 2019-07-05 ]อ่าน:[ 19 ]
42 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-07-05 ]อ่าน:[ 21 ]
41 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-06-06 ]อ่าน:[ 18 ]
40 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-05-07 ]อ่าน:[ 16 ]
39 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 2 มกราคม - มีนาคม 2562 [ 2019-04-06 ]อ่าน:[ 18 ]
38 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-04-05 ]อ่าน:[ 20 ]
37 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-03-08 ]อ่าน:[ 19 ]
36 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-02-08 ]อ่าน:[ 15 ]
35 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 [ 2019-02-08 ]อ่าน:[ 13 ]
34 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 2019-01-05 ]อ่าน:[ 11 ]
33 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-12-06 ]อ่าน:[ 14 ]
32 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-11-05 ]อ่าน:[ 12 ]
31 รายงานผลกาจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี 2561 [ 2018-10-05 ]อ่าน:[ 17 ]
30 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2562 [ 2019-04-05 ]อ่าน:[ 79 ]
29 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายขาดเงินสะสม [ 2019-01-16 ]อ่าน:[ 64 ]
28 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายขาดเงินสะสม [ 2019-01-16 ]อ่าน:[ 76 ]
27 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561 [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 65 ]
26 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2018-10-05 ]อ่าน:[ 146 ]
25 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-10-02 ]อ่าน:[ 154 ]
24 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-09-02 ]อ่าน:[ 75 ]
23 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-08-02 ]อ่าน:[ 63 ]
22 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-07-02 ]อ่าน:[ 118 ]
21 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-06-02 ]อ่าน:[ 83 ]
20 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-05-03 ]อ่าน:[ 67 ]
19 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-04-02 ]อ่าน:[ 46 ]
18 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-03-02 ]อ่าน:[ 142 ]
17 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาศที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561 [ 2018-10-01 ]อ่าน:[ 95 ]
16 ประกาศเรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุน [ 2018-09-05 ]อ่าน:[ 135 ]
15 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน [ 2018-09-04 ]อ่าน:[ 147 ]
14 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ครั้งที่ 4 [ 2018-08-29 ]อ่าน:[ 123 ]
13 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาศที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 256 [ 2018-07-02 ]อ่าน:[ 128 ]
12 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาศที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2561 [ 2018-04-03 ]อ่าน:[ 154 ]
11 ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม3 [ 2018-03-05 ]อ่าน:[ 152 ]
10 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ครั้งที่ 3 [ 2018-03-05 ]อ่าน:[ 165 ]
9 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาศที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 [ 2018-01-06 ]อ่าน:[ 167 ]
8 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-02-05 ]อ่าน:[ 163 ]
7 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (แบบ สขร.1) [ 2018-01-05 ]อ่าน:[ 151 ]
6 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1) [ 2017-12-06 ]อ่าน:[ 217 ]
5 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (แบบ สขร.1) [ 2017-11-02 ]อ่าน:[ 252 ]
4 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 (แบบ สขร.1) [ 2017-10-06 ]อ่าน:[ 161 ]
3 ประกาศเรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม [ 2017-10-05 ]อ่าน:[ 156 ]
2 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม [ 2017-10-05 ]อ่าน:[ 168 ]
1 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาศที่ 4 ระหว่างเดือน กรกฏาคม – กันยายน 2560 [ 2017-10-03 ]อ่าน:[ 237 ]
จำนวนทั้งหมด 53 ข้อมูล
page: [1]
หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top