ประชาสัมพันธ์|
| ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปี 2561 | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 3/2561
 

นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
5 คน
เข้าชมวันนี้
43 คน
เข้าชมเมื่อวาน
90 คน
เข้าชมเดือนนี้
1379 คน
เข้าชมปีนี้
22080 คน
เข้าชมทั้งหมด
78973 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
    รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 
48 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 3 เมษายน - มิถุนายน 2562 [ 2019-07-05 ]อ่าน:[ 7 ]
47 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-07-05 ]อ่าน:[ 8 ]
46 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-06-06 ]อ่าน:[ 11 ]
45 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-05-07 ]อ่าน:[ 8 ]
44 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 2 มกราคม - มีนาคม 2562 [ 2019-04-06 ]อ่าน:[ 12 ]
43 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-04-05 ]อ่าน:[ 12 ]
42 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-03-08 ]อ่าน:[ 12 ]
41 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 2019-02-08 ]อ่าน:[ 10 ]
40 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 [ 2019-02-08 ]อ่าน:[ 9 ]
39 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 2019-01-05 ]อ่าน:[ 5 ]
38 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-12-06 ]อ่าน:[ 8 ]
37 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-11-05 ]อ่าน:[ 4 ]
36 รายงานผลกาจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี 2561 [ 2018-10-05 ]อ่าน:[ 12 ]
35 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-10-02 ]อ่าน:[ 136 ]
34 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-09-02 ]อ่าน:[ 70 ]
33 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-08-02 ]อ่าน:[ 60 ]
32 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-07-02 ]อ่าน:[ 106 ]
31 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-06-02 ]อ่าน:[ 74 ]
30 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-05-03 ]อ่าน:[ 62 ]
29 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-04-02 ]อ่าน:[ 44 ]
28 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-03-02 ]อ่าน:[ 127 ]
27 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 2018-02-05 ]อ่าน:[ 147 ]
26 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (แบบ สขร.1) [ 2018-01-05 ]อ่าน:[ 142 ]
25 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1) [ 2017-12-06 ]อ่าน:[ 204 ]
24 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (แบบ สขร.1) [ 2017-11-02 ]อ่าน:[ 234 ]
23 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 (แบบ สขร.1) [ 2017-10-06 ]อ่าน:[ 151 ]
22 รายงานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (แบบ สขร.1) [ 2017-09-06 ]อ่าน:[ 131 ]
21 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2560(แบบ สขร.1) [ 2017-08-01 ]อ่าน:[ 131 ]
20 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (แบบ สขร.1) [ 2017-07-04 ]อ่าน:[ 236 ]
19 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560(แบบ สขร.1) [ 2017-06-01 ]อ่าน:[ 235 ]
18 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560(แบบ สขร.1) [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 229 ]
17 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560(แบบ สขร.1) [ 2017-04-05 ]อ่าน:[ 294 ]
16 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560(แบบ สขร.1) [ 2017-03-05 ]อ่าน:[ 191 ]
15 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560(แบบ สขร.1) [ 2017-02-03 ]อ่าน:[ 187 ]
14 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559(แบบ สขร.1) [ 2017-01-05 ]อ่าน:[ 219 ]
13 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559(แบบ สขร.1) [ 2016-12-06 ]อ่าน:[ 218 ]
12 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (แบบ สขร.1) [ 2016-11-04 ]อ่าน:[ 234 ]
11 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 2016-10-12 ]อ่าน:[ 278 ]
10 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 [ 2016-10-03 ]อ่าน:[ 261 ]
9 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 2016-09-01 ]อ่าน:[ 178 ]
8 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2559 [ 2016-08-01 ]อ่าน:[ 262 ]
7 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 255 ]
6 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 187 ]
5 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 197 ]
4 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 249 ]
3 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 158 ]
2 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 103 ]
1 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 241 ]
จำนวนทั้งหมด 48 ข้อมูล
page: [1]
หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top