ประชาสัมพันธ์|
| ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 | ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวังพร้าว พ.ศ.2562 | ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 | ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปี 2561
 

นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
47 คน
เข้าชมเมื่อวาน
93 คน
เข้าชมเดือนนี้
1885 คน
เข้าชมปีนี้
27879 คน
เข้าชมทั้งหมด
84772 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
    อ่างเก็บน้ำแม่ธิ  

ที่ตั้ง : บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ที่มา : สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล 003/8608 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2528 ถึง อธิบดีกรมชลประทาน ว่าได้มีราษฎรชื่อนายศรีจันทร์ คำแดง กำนันตำบล วังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ธิ นั้น ขอให้ทางกรมชลประทาน พิจารณาโครงการดังกล่าว ซึ่งกรมชลประทานได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าก่อสร้างได้ จึงได้แจ้งให้ราชเลขาธิการ ทราบและได้นำเรื่องกราบบังคมทูลพระกรุณาฝ่าละอองธุลีพระบาท ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่  003/15341 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2528 และแจ้งให้นาย ศรีจันทร์ คำแดง ทราบแล้วและกำนันผู้ขอได้จัดประชุมตกลงยินยอมสละที่ดินจำนวน 24 ไร่ เพื่อการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ธิ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร การปศุสัตว์และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา

 

หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top