ประชาสัมพันธ์|
| ประกาศเทศบาลตำบลวังพร้าว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 | ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 | ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวังพร้าว พ.ศ.2562 | ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562
 

นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
39 คน
เข้าชมเมื่อวาน
81 คน
เข้าชมเดือนนี้
1513 คน
เข้าชมปีนี้
1513 คน
เข้าชมทั้งหมด
92562 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
    สภาพทั่วไป  

      ๑.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
       ๑.๑   ที่ตั้ง      
ตำบลวังพร้าว   อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเกาะคา  ประมาณ  ๕  กิโลเมตร 
  
                   ทิศเหนือ           ติดต่อกับ         ตำบลศาลา   อำเภอเกาะคา       
                   ทิศใต้               ติดต่อกับ         ตำบลนาแส่ง   อำเภอเกาะคา         
                   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ         ตำบลน้ำโจ้    อำเภอแม่ทะ         
                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลท่าผา   อำเภอเกาะคา        
                


          ๑.๒   เนื้อที่       
                  ๑๒,๙๖๕   ไร่   ( ๒๒   ตารางกิโลเมตร )           
      
          ๑.๓   ภูมิประเทศ   
  ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่  เป็นที่ลาดชันและพื้นที่ราบ  มีป่าสงวนแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์ปานกลาง
          ๑.๔   จำนวนหมู่บ้าน   ทั้งหมด  ๗  หมู่บ้าน         
- จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลวังพร้าวเต็มทั้งหมู่บ้าน ๗ หมู่ ได้แก่

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่ กม

จำนวนครัวเรือน

บ้านแม่หลง

บ้านวังพร้าว

บ้านสาด

บ้านม่อนหินแก้ว

บ้านผึ้งนาเกลือ

บ้านสบจาง

บ้านวังพร้าวพัฒนา

.๐๓

.๑๓

.๐๘

.๗๑

.๑๐

.๓๒

.๖๓

๓๗๒

๔๗๘

๒๔๓

๓๖๕

๑๗๑

๑๒๒

๓๘๖

 

รวม

๒๒.๐๐

๒,๑๓๗

 

หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top