ประชาสัมพันธ์|
| นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 | ส่งแจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ 2565 | นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 | ส่งแจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
 

 


นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังพร้าว
เมนูหลัก
   
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
3 คน
เข้าชมวันนี้
50 คน
เข้าชมเมื่อวาน
50 คน
เข้าชมเดือนนี้
1224 คน
เข้าชมปีนี้
7293 คน
เข้าชมทั้งหมด
162606 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP แบบ RSS สำนักงานเทศบาลต.วังพร้าว
เลือกประเภท
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) :
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [2021-12-13 21:18:20]
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-11-04 19:13:59]
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-10-29 17:09:14]
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-10-14 17:04:13]
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ซอย ๑/๓) บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-10-10 18:23:34]
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ซอย ๑/๓) บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-10-09 17:37:11]
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ซอย ๑/๓) บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-10-08 01:30:55]
ซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-09-18 23:16:04]
ซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-09-12 08:53:22]
ซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-09-11 20:03:36]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๔ ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก กองการศึกษา เทศบาลตำบลวังพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-09-08 22:04:54]
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลวังพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-09-04 22:39:40]
จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม เครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-08-20 07:14:46]
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อชนิดต่างๆฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-08-18 04:33:55]
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกองการศึกษา เทศบาลตำบลวังพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-08-13 05:54:54]
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณข้างบ้านนายหนั่น วงษา หมู่ที่ ๗ บ้านวังพร้าวพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-08-11 05:29:48]
จ้างเหมาบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยเครื่องมือพิเศษ ตามโครงการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อชนิดต่างๆ (การป้องกัน ควบคุมการแพร่โรคติดต่อ ระงับการระบาด และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-08-05 18:23:37]
จ้างออกแบบโครงการงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-07-30 17:41:49]
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (ประเพณีถวายเทียนพรรษา) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-07-28 02:30:15]
ซื้อสังฆทานถวายพระ โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (ประเพณีถวายเทียนพรรษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-07-22 22:42:54]
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ เลขครุภัณฑ์คือ ๔๑๖/๒-๕๙-๐๐๑๘ โดยการเคลียร์ซับหมึก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-07-20 20:15:01]
จ้างเหมาตรวจเช็คเปลี่ยน - ซ่อมไฟกิ่งถนนบริเวณในเขตพื้นที่ตำบลวังพร้าวพร้อมค่าแรงติดตั้ง คือ บ้านม่อนหินแก้วหมู่ ๔ จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-07-20 00:52:49]
เหมาตรวจเช็คเปลี่ยน - ซ่อมไฟกิ่งถนนบริเวณในเขตพื้นที่ตำบลวังพร้าวพร้อมค่าแรงติดตั้ง คือ บ้านสาด หมู่ที่ ๓ จำนวน ๖ จุด [2021-07-17 23:23:07]
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกักตัวในพื้นที่ในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๙ ครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-07-15 07:44:43]
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชการที่ ๑๐ เพื่อพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-07-07 19:55:46]
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-07-02 23:31:27]
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นมพาสเจอร์ไรส์ เดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-07-01 00:48:47]
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-06-24 01:25:40]
จ้างทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่งของรองนายกเทศมนตรี 1 อัน หัวหน้าสำนักปลัด ๑ อัน เพื่อใช้ในส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-06-04 19:06:52]
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ เลขที่ 416-56-0038 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-05-29 22:31:36]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนลูกรังบดทับ จุดเริ่มต้นบริเวณสวนนางฟองนวล แก้วธิดาถึงลำห้วยแม่ปุง บ้านแม่หลง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2021-05-22 12:22:02]
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขนาด ๑๐๐ เมตร X ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-05-16 22:27:24]
จ้างเหมาตรวจเช็คระยะรถยนต์ ยี่ห้อ Ford ทะเบียน บพ 1663 ลำปาง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๔๙ - ๐๐๐๒ เพื่อให้ใช้งานได้ดีตามปกติ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-05-02 00:09:56]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใกล้แม่น้ำวัง (สวนนายเฮือน ยศวังใจ ถึงสวนนายสมบุญ ลิลา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2021-04-23 21:22:06]
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔) ขนาดกว้าง ๑ X ๓.๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-04-12 08:44:54]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2021-04-04 18:09:57]
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 % ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล วังพร้าว และสติกเกอร์ติดแผ่น PP Board พร้อมวัสดุสะท้อนแสง ป้ายสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-03-19 18:23:20]
ซื้อถังบรรจุน้ำมันสำหรับเครื่องเป่าลม จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-02-22 22:29:13]
จ้างทำตรายางชื่อและตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลวังพร้าว ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว เพื่อใช้ในส่วนราชการ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-02-18 00:28:06]
จ้างเหมาตรวจเช็คเปลี่ยน - ซ่อมไฟกิ่งถนนบริเวณในเขตพื้นที่ตำบลวังพร้าวพร้อมค่าแรงติดตั้ง หมู่ ๑, ๒, ๖, ๗ รวมจำนวน ๑๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-02-15 17:05:27]
ซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หนา ๓ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-02-14 02:37:24]
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Printronix P๘๐๐๐ เพื่อใช้พิมพ์ สถ./ผถ. จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-02-06 05:01:01]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายหลักในหมู่บ้าน บ้านแม่หลง หมู่ที่ ๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๙๓-๐๐๑ สายทางวังพร้าว-แม่หลง บ้านแม่หลง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2021-01-29 06:47:48]
ซื้อหมึกแท้โทนเนอร์ Hp๘๕A เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-01-26 05:08:07]
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-01-01 00:20:55]
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเลียบลำห้วยแม่ปุง บ้านแม่หลง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-12-18 18:08:02]
จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-12-17 12:13:55]
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2020-12-07 21:15:41]
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. นมยูเอชที (2 พ.ย. 2563 ถึง 30 พ.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-11-08 03:53:40]
จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-11-03 22:19:13]
ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (1 ต.ค. 2563 ถึง 13 พ.ย. 2563) จำนวน 30 วันทำการ ภาคเรียนที่ 1 / 2563 จำนวนนักเรียน 209 คน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 41,256.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-10-02 20:47:03]
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนลาดยาง (สายทางบ้านม่อนหินแก้ว-บ้านสาด) บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-08-23 04:14:13]
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ บ้านแม่หลง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-08-10 01:04:44]
จ้างออกแบบก่อสร้างหรือการเขียนแบบ (งานถนน) [2020-07-21 01:11:41]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บริเวณบ้านนายจิตร เตธิถึงบ้านนายเขียว ภิญโญ) ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2020-07-04 23:03:36]
ซื้อวัสดุสำนักงาน คือ กล่องพลาสติกยี่ห้อ uni-ware k-1,500 แบบมีล้อลากพร้อมฝาล็อค จำนวน 24 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-06-27 05:23:38]
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทต.วังพร้าว) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 39,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-06-19 01:09:51]
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-06-15 02:13:38]
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำความสะอาดอาคารหอประชุม, ห้องกองช่าง, อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และห้องน้ำสาธารณะของเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ถึง กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-06-05 20:12:02]
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และใบรับรองการฉีดวัคซีน เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-06-02 17:27:15]
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-05-28 08:51:52]
ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุเกษตร และวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-04-27 03:36:13]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งที่พังรอบหนองหวาย ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2020-04-20 18:48:48]
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-04-16 01:50:36]
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บริเวณบ้านนายจิตร เตธิถึงบ้านนายเขียว ภิญโญ) ม.2 [2020-04-13 01:52:24]
จ้างขุดลอกแม่น้ำจาง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-03-29 03:07:48]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ 93-016 สายทางถนนสะพานข้ามแม่น้ำจาง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2020-03-21 03:54:57]
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศของเทศบาลตำบลวังพร้าว ดังรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-03-19 20:12:36]
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-03-05 08:55:26]
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ (ดับเพลิง) อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บพ 214 ลำปาง ครุภัณฑ์ 003-47-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-02-27 21:52:04]
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุ 4,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2020-01-05 21:08:17]
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกดีเซล ยี่ห้อ ฟอร์ด สีฟ้าทะเบียน กจ 909 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-12-30 02:15:27]
จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-12-25 08:10:52]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบฝายแม่น้ำจาง แยกสวนนายชวน กาวิตู ถึงบ้านนายบุญเถิง อินตาสาย หมู่ที่ 7 บ้านวังพร้าวพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2019-12-03 19:38:18]
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-11-30 01:20:11]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง ตั้งแต่หน้าโรงเรียนถึงแยกป่าช้า หมู่ที่ 7 บ้านวังพร้าวพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2019-11-22 17:04:27]
ก่อสร้างโดมหน้าอาคาร [2019-10-09 02:10:50]
จ้างโครงการ จ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามตัวชี้วัด ที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ โดยให้ดำเนินการสำรวจกับผู้มารับบริการสาธารณะ โดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-10-05 04:28:14]
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตบนถนนเดิม (Over Lay)บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 2บริเวณบ้านนางจันทรา ภิญโญ ถึงบ้านนางกรรยา กรรณิกา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-10-01 04:53:13]
ก่อสร้างถนนลาดยาง(ตั้งแต่โรงเรียนวังพร้าววิทยาถึงแยกป่าช้า) บ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 7 [2019-09-05 08:53:44]
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-08-29 08:19:19]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายทูล อุตโม ถึงสวนนายตาล ติ๊บการเงิน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2019-08-10 18:08:09]
จ้างซ่อมแซมเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-07-30 02:16:15]
จ้างจ้างออกแบบ โครงการก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-07-13 00:50:59]
จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเพื่อสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-07-03 03:06:21]
จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเพื่อสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-06-28 00:21:09]
เดินสายไฟเบอร์ออฟติค (สายสัญญาณของระบบเครือข่าย) [2019-06-14 17:03:17]
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-06-07 22:41:07]
จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักและในซอยหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสบจาง ตั้งแต่ บ้านนางฟอง นุชกิจ ถึง บ้านนางดวงใจ เรืองจิตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-06-06 08:55:32]
จ้างป้ายแผ่นซิ้ง ขาเหล็กต่อหม้อปูน ขนาด 0.60 X 0.80 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมติดตั้ง (ห้ามทิ้งขยะ..) จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-05-24 02:49:38]
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และใบรับรองการฉีดวัคซีน เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,506 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-05-21 06:57:38]
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในกิจการงานไฟฟ้าและถนนของเทศบาลตำบลวังพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-05-10 21:23:30]
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรเทาสาธารณภัยสีเทา ยี่ห้อฟอร์ด รุ่นเรนเจอร์ ทะเบียน บพ 1663 ลำปาง ตามระยะทาง 200,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-05-04 01:20:03]
จ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะและขนขยะจากหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-04-26 19:09:37]
จ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะและขนขยะจากหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวังพร้าวไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะของ อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง 14 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-04-22 21:37:03]
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-04-12 02:00:09]
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม ชนิดติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-04-08 04:34:57]
จ้างจัดเก็บขยะและขนขยะจากหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-03-22 20:47:50]
XML Tutorial [2019-03-22 17:53:59]
ซื้อเครื่องบีบอัดก้อนขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-03-22 03:38:40]
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา โครงการ แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สร้างความสามัคคี และต้านยาเสพติด (วังพร้าวคัพ ครั้งที่ 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-03-06 18:46:11]
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาล้างทำความสะอาดเช็คเติมน้ำยาแอร์อาคารสำนักงาน, อาคาร ศพด. ของเทศบาลตำบลวังพร้าวพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-03-05 22:41:24]
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คือเปลี่ยนยางสำหรับรถบรรทุกน้ำ (ดับเพลิง) บพ 214 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 003 ? 47 ? 0002 พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-03-04 23:06:48]
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านนางแก้ว ตาละทา สิ้นสุด บ้านนายสมบูรณ์ ตาละทา บ้านต้นมื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-12-27 05:57:22]
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 7 เลียบฝายแม่น้ำจางแยกสวนนายชวน กาวิตู ถึง บ้านนายบุญเถิง อินตาสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-12-27 05:44:25]
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว มีกำหนด 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-12-19 02:41:01]
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลวังพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-12-19 02:41:01]
จ้างจัดเก็บขยะและขนขยะจากหมู่บ้าน,บริษัท ห้างฯ ร้านฯ ในพื้นที่ตำบลวังพร้าวไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะของ อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จำนวนเที่ยววิ่ง 12 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-12-19 02:41:01]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสาด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-12-16 02:06:08]
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ (รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ?ตลาดและร้านอาหารตำบลวังพร้าว โนโฟม ลดภาวะโลกร้อน?) ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-12-15 00:50:56]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-12-15 00:50:53]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสาด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-12-15 00:50:53]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-12-15 00:50:52]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสาด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-12-14 07:54:29]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-12-12 17:14:05]
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ (รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ?ตลาดและร้านอาหารตำบลวังพร้าว โนโฟม ลดภาวะโลกร้อน?) ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-12-11 20:29:15]
ซื้อวัสดุสำนักงาน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-12-06 05:40:35]
จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ทับถนนคอนกรีตเดิม (สายทาง ถนนบุญถึง) ก่อสร้างบ้านแม่หลง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-12-06 05:40:35]
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-12-04 19:23:30]
ซื้อวัสดุสำนักงาน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-12-03 00:42:21]
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-12-03 00:42:21]
จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ทับถนนคอนกรีตเดิม (สายทาง ถนนบุญถึง) ก่อสร้างบ้านแม่หลง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-30 18:12:29]
ซื้อวัสดุสำนักงาน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-30 12:17:00]
ซื้อวัสดุสำนักงาน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-29 18:45:04]
จ้างทำอาหารว่าง โครงการลอยกระทง(ประเพณียี่เป็ง) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-27 05:49:27]
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ ตามโครงการ ลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-21 23:41:25]
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมเวที และระบบไฟฟ้าประกวดนางนพมาศ โคงการลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-21 23:41:25]
ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง) ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-21 23:41:25]
จ้างทำอาหารว่าง โครงการลอยกระทง(ประเพณียี่เป็ง) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-21 23:41:25]
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-21 12:01:26]
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ เช่น โคมไฟ ประทีป ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-20 17:28:54]
เช่าค่าเช่าไฟราว ไฟฟ้าตกแต่งสถานที่บริเวณงานลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-20 17:28:54]
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ ตามโครงการ ลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-20 17:28:54]
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมเวที และระบบไฟฟ้าประกวดนางนพมาศ โคงการลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-20 17:28:53]
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-20 17:28:53]
ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง) ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-20 17:22:43]
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ เช่น โคมไฟ ประทีป ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-20 05:11:28]
เช่าค่าเช่าไฟราว ไฟฟ้าตกแต่งสถานที่บริเวณงานลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-20 05:11:27]
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ ตามโครงการ ลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-20 05:11:27]
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมเวที และระบบไฟฟ้าประกวดนางนพมาศ โคงการลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-19 17:33:22]
จ้างจัดหาอาหารว่าง เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีและต้านยาเสพติด จำนวน 350 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-15 23:49:36]
จ้างเช่าเครื่องเสียง ออกประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน 7 วัน วันละ 2 รอบ และนำขบวนนักกีฬาออกวิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-15 23:49:36]
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการ (แข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2) โดยประเภท วิ่งมาราธอนแบ่งเป็น 2 รุ่น (แบ่งกลุ่มชาย หญิง) รวมทั้งหมด 4 ประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-15 23:49:36]
จ้างจัดทำเบอร์นักวิ่งสกรีนบนผ้าขาวดิบแข็งขนาด 6x8 นิ้ว จำนวน 350 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-15 23:49:36]
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ เช่น โคมไฟ ประทีป ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-15 23:49:36]
เช่าค่าเช่าไฟราว ไฟฟ้าตกแต่งสถานที่บริเวณงานลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-15 23:49:36]
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมเวที และระบบไฟฟ้าประกวดนางนพมาศ โคงการลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-15 23:49:36]
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ ตามโครงการ ลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-15 23:38:29]
จ้างจัดหาอาหารว่าง เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีและต้านยาเสพติด จำนวน 350 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-13 19:28:08]
จ้างเช่าเครื่องเสียง ออกประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน 7 วัน วันละ 2 รอบ และนำขบวนนักกีฬาออกวิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-13 19:28:08]
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการ (แข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2) โดยประเภท วิ่งมาราธอนแบ่งเป็น 2 รุ่น (แบ่งกลุ่มชาย หญิง) รวมทั้งหมด 4 ประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-13 19:28:08]
จ้างจัดทำเบอร์นักวิ่งสกรีนบนผ้าขาวดิบแข็งขนาด 6x8 นิ้ว จำนวน 350 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-13 19:28:08]
จ้างจัดเก็บขยะและขนขยะจากหมู่บ้าน,บริษัท ห้างฯ ร้านฯ ในพื้นที่ตำบลวังพร้าวไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะของ อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จำนวนเที่ยววิ่ง 12 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-13 19:28:08]
เช่าค่าเช่าไฟราว ไฟฟ้าตกแต่งสถานที่บริเวณงานลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-13 19:28:08]
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ เช่น โคมไฟ ประทีป ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-13 18:21:58]
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.วังพร้าว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-12 20:36:45]
จ้างจัดเก็บขยะและขนขยะจากหมู่บ้าน,บริษัท ห้างฯ ร้านฯ ในพื้นที่ตำบลวังพร้าวไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะของ อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จำนวนเที่ยววิ่ง 12 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-12 20:36:45]
จ้างจัดหาอาหารว่าง เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีและต้านยาเสพติด จำนวน 350 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-12 20:36:45]
จ้างเช่าเครื่องเสียง ออกประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน 7 วัน วันละ 2 รอบ และนำขบวนนักกีฬาออกวิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-12 20:36:45]
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการ (แข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2) โดยประเภท วิ่งมาราธอนแบ่งเป็น 2 รุ่น (แบ่งกลุ่มชาย หญิง) รวมทั้งหมด 4 ประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-12 20:36:45]
จ้างจัดทำเบอร์นักวิ่งสกรีนบนผ้าขาวดิบแข็งขนาด 6x8 นิ้ว จำนวน 350 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-12 18:08:16]
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.วังพร้าว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-11 21:45:03]
จ้างจัดเก็บขยะและขนขยะจากหมู่บ้าน,บริษัท ห้างฯ ร้านฯ ในพื้นที่ตำบลวังพร้าวไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะของ อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จำนวนเที่ยววิ่ง 12 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-11 21:45:03]
จ้างจัดหาอาหารว่าง เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีและต้านยาเสพติด จำนวน 350 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-11 21:45:03]
จ้างเช่าเครื่องเสียง ออกประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน 7 วัน วันละ 2 รอบ และนำขบวนนักกีฬาออกวิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-11 21:45:03]
จ้างจัดทำเบอร์นักวิ่งสกรีนบนผ้าขาวดิบแข็งขนาด 6x8 นิ้ว จำนวน 350 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-11 21:45:03]
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการ (แข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2) โดยประเภท วิ่งมาราธอนแบ่งเป็น 2 รุ่น (แบ่งกลุ่มชาย หญิง) รวมทั้งหมด 4 ประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-09 17:06:22]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อถนนคอนกรีตเดิมโครงการตำบลละ 5 ล้าน ถึงถนนคอนกรีตหน้าวัดอรัญญิกการาม) บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-11-07 02:20:14]
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.เทศบาลตำบลวังพร้าว ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-07 02:20:14]
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-07 02:20:14]
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.วังพร้าว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-05 18:54:27]
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือหมึก Hp 85 A สำหรับเครื่องHP Laserjet จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-02 02:13:46]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อถนนคอนกรีตเดิมโครงการตำบลละ 5 ล้าน ถึงถนนคอนกรีตหน้าวัดอรัญญิกการาม) บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-11-02 02:13:46]
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-02 02:13:46]
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.เทศบาลตำบลวังพร้าว ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-31 22:56:17]
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือหมึก Hp 85 A สำหรับเครื่องHP Laserjet จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-29 21:18:12]
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาแก้ไขระบบวงจรกล้องวงจรปิดพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-25 17:55:01]
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาแก้ไขระบบวงจรกล้องวงจรปิดพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-25 03:08:51]
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-19 18:38:16]
จ้างจัดเก็บขยะและขนขยะจากหมู่บ้าน,บริษัท ห้างฯ ร้านฯ ในพื้นที่ตำบลวังพร้าวไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะของ อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จำนวนเที่ยววิ่ง 12 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-19 18:38:16]
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาแก้ไขระบบวงจรกล้องวงจรปิดพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-19 18:38:16]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อถนนคอนกรีตเดิมโครงการตำบลละ 5 ล้าน ถึงถนนคอนกรีตหน้าวัดอรัญญิกการาม) บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-10-19 18:38:16]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อถนนคอนกรีตเดิมโครงการตำบลละ 5 ล้าน ถึงถนนคอนกรีตหน้าวัดอรัญญิกการาม) บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-10-17 19:46:12]
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-16 23:09:06]
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-12 18:58:31]
จ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามตัวชี้วัด ที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ โดยให้ดำเนินการสำรวจกับผู้มารับบริการสาธารณะ โดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-08 19:07:21]
จ้างจัดเก็บขยะและขนขยะจากหมู่บ้าน,บริษัท ห้างฯ ร้านฯ ในพื้นที่ตำบลวังพร้าวไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะของ อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จำนวนเที่ยววิ่ง 12 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-04 19:55:24]
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ 1 บ้านแม่หลง (ซอย 8และ ทางไปบ้านหนองแหวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-04 19:19:34]
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังพร้าว ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-04 19:19:34]
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์เขลางค์นครโพสต์ (รายสัปดาห์) หนังสือพิมพ์มติ หนังสือมติชนสุดสัปดาห์ วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน รายปักษ์ วารสารเส้นทางเศรษฐี รายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-04 19:19:34]
จ้างจัดเก็บขยะและขนขยะจากหมู่บ้าน,บริษัท ห้างฯ ร้านฯ ในพื้นที่ตำบลวังพร้าวไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะของ อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จำนวนเที่ยววิ่ง 12 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-04 19:19:34]
จ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามตัวชี้วัด ที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ โดยให้ดำเนินการสำรวจกับผู้มารับบริการสาธารณะ โดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-04 19:19:34]
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ 1 บ้านแม่หลง (ซอย 8และ ทางไปบ้านหนองแหวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-03 21:26:05]
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังพร้าว ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-03 21:26:05]
จ้างจัดเก็บขยะและขนขยะจากหมู่บ้าน,บริษัท ห้างฯ ร้านฯ ในพื้นที่ตำบลวังพร้าวไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะของ อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จำนวนเที่ยววิ่ง 12 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-03 21:26:05]
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์เขลางค์นครโพสต์ (รายสัปดาห์) หนังสือพิมพ์มติ หนังสือมติชนสุดสัปดาห์ วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน รายปักษ์ วารสารเส้นทางเศรษฐี รายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-02 06:13:46]
จ้างเหมาจัดทำวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว คือ ผ้าคลุมเก้าอี้นวมและเก้าอี้พลาสติกพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-29 05:21:35]
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ 1 บ้านแม่หลง (ซอย 8และ ทางไปบ้านหนองแหวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-29 05:21:35]
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานห้องน้ำหญิง ชั้นบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-28 08:03:41]
ซื้อธงผ้าสีฟ้า, สีเหลือพร้อมสกรีนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการหน้าบ้าน ? น่ามอง (บ้านเรือนสะอาด อนามัยดี ชีวีมีสุข) ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลวังพร้าว รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 30,000 บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-25 02:35:16]
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมบ้านพักสถานีสูบน้ำบ้านสาด เลขรหัสพัสดุ 100 46 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-25 02:35:16]
จ้างจ้างเหมาทำปลอกที่นอนและผ้ากันเปื้อน ศพด.ทต.วังพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-25 02:35:16]
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป สำหรับไปศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารและการทำงานของพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลตำบลวังพร้าว ในวันที่ 25 - 26 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-25 02:35:16]
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ 5 บ้านผึ้งนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-25 02:35:16]
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ 19.5 นิ้ว) ยี่ห้อ ACER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-25 02:35:15]
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ 3 บ้านสาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-25 02:35:15]
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานห้องน้ำหญิง ชั้นบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-25 02:35:15]
จ้างเหมาจัดทำวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว คือ ผ้าคลุมเก้าอี้นวมและเก้าอี้พลาสติกพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-24 17:36:40]
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 2 คัน/วันๆ ละ 13,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 26,000 บาท (-สองหมื่นหกพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-23 03:47:23]
ซื้อธงผ้าสีฟ้า, สีเหลือพร้อมสกรีนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการหน้าบ้าน ? น่ามอง (บ้านเรือนสะอาด อนามัยดี ชีวีมีสุข) ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลวังพร้าว รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 30,000 บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-23 03:47:23]
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมบ้านพักสถานีสูบน้ำบ้านสาด เลขรหัสพัสดุ 100 46 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-23 03:47:23]
จ้างจ้างเหมาทำปลอกที่นอนและผ้ากันเปื้อน ศพด.ทต.วังพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-23 03:47:23]
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป สำหรับไปศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารและการทำงานของพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลตำบลวังพร้าว ในวันที่ 25 - 26 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-23 03:47:23]
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ 5 บ้านผึ้งนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-23 03:47:23]
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ 19.5 นิ้ว) ยี่ห้อ ACER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-21 17:42:09]
จ้างจ้างเหมาทำปลอกที่นอนและผ้ากันเปื้อน ศพด.ทต.วังพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-21 12:29:32]
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-21 06:33:28]
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 2 คัน/วันๆ ละ 13,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 26,000 บาท (-สองหมื่นหกพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-21 06:33:28]
ซื้อธงผ้าสีฟ้า, สีเหลือพร้อมสกรีนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการหน้าบ้าน ? น่ามอง (บ้านเรือนสะอาด อนามัยดี ชีวีมีสุข) ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลวังพร้าว รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 30,000 บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-21 06:33:28]
จ้างจ้างเหมาทำปลอกที่นอนและผ้ากันเปื้อน ศพด.ทต.วังพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-21 06:33:28]
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมบ้านพักสถานีสูบน้ำบ้านสาด เลขรหัสพัสดุ 100 46 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-20 17:09:46]
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-19 12:19:56]
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-19 12:19:56]
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 2 คัน/วันๆ ละ 13,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 26,000 บาท (-สองหมื่นหกพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-19 12:19:56]
ซื้อธงผ้าสีฟ้า, สีเหลือพร้อมสกรีนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการหน้าบ้าน ? น่ามอง (บ้านเรือนสะอาด อนามัยดี ชีวีมีสุข) ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลวังพร้าว รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 30,000 บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-19 12:19:56]
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมบ้านพักสถานีสูบน้ำบ้านสาด เลขรหัสพัสดุ 100 46 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-19 12:19:56]
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 2 คัน/วันๆ ละ 13,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 26,000 บาท (-สองหมื่นหกพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-19 03:31:48]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-09-18 03:07:48]
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-18 03:07:48]
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 2 คัน/วันๆ ละ 13,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 26,000 บาท (-สองหมื่นหกพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-18 03:07:48]
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-17 17:03:23]
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-14 19:31:39]
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-14 17:02:35]
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-14 17:02:35]
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสารบรรณ ตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-10 17:02:24]
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อ-ขยาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-10 17:02:24]
จ้างบุคคลธรรมดา ดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-10 17:02:24]
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำความสะอาดอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-10 17:02:24]
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-10 17:02:24]
จ้างจัดหาเครื่องเสียงพร้อมเวที เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One) ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,000 บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-10 17:02:24]
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ศพด. ทต.วังพร้าว ดังนี้ 1.รางระบายน้ำ 2.ระบบท่อประปา 3.งานกำแพงกันดิน 4.พื้นทางเดินและพื้นดินหน้าเสาธง 5.ห้องครัวทำอาหาร 6.ทาสีภายนอกและในอาคาร 7.ประตูห้องน้ำเด็ก 8.ปิดชายคา รางระบายน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-09 22:01:53]
จ้างบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-09 22:01:53]
จ้างบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-09 22:01:53]
จ้างพนักงานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-09 22:01:53]
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสารบรรณ ตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-09 22:01:53]
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อ-ขยาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-09 22:01:53]
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่7 [2018-09-08 12:09:16]
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ 4 บ้านม่อนหินแก้ว สายทางที่ 1 ถนนลูกรังสายทางบ้านม่อนหินแก้ว (ทางรถไฟเก่า) ถึง บ้านผึ้งนาเกลือ สายทางที่ 2 ถนนลูกรัง ซอยตรงข้ามวัดอรัญญิการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-06 03:54:46]
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาตรวจเช็คระยะทางรถยนต์บรรทุกดีเซล ยี่ห้อ ฟอร์ด สีฟ้าทะเบียน กจ 909 ลำปาง รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 5,284.59 บาท (ห้าพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบเก้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-06 03:54:46]
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ศพด. ทต.วังพร้าว ดังนี้ 1.รางระบายน้ำ 2.ระบบท่อประปา 3.งานกำแพงกันดิน 4.พื้นทางเดินและพื้นดินหน้าเสาธง 5.ห้องครัวทำอาหาร 6.ทาสีภายนอกและในอาคาร 7.ประตูห้องน้ำเด็ก 8.ปิดชายคา รางระบายน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-06 03:54:46]
ซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-05 02:50:24]
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คือเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ยี่ห้อ maxxis 195R14 รถบรรทุกดีเซล ยี่ห้อ ฟอร์ด สีฟ้า หมายเลขทะเบียน กจ 909 ลำปาง จำนวน 4 เส้น/ชุดๆ ละ 9,737 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 9,737 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-05 02:50:24]
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ศพด. ทต.วังพร้าว ดังนี้ 1.รางระบายน้ำ 2.ระบบท่อประปา 3.งานกำแพงกันดิน 4.พื้นทางเดินและพื้นดินหน้าเสาธง 5.ห้องครัวทำอาหาร 6.ทาสีภายนอกและในอาคาร 7.ประตูห้องน้ำเด็ก 8.ปิดชายคา รางระบายน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-05 02:50:24]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-09-05 02:50:23]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-09-05 02:50:23]
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว [2018-09-05 02:50:22]
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสาด หมู่ที่ 3 [2018-09-05 02:50:22]
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่7 [2018-09-05 02:50:22]
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [2018-09-05 02:50:22]
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ 2 ถนนลูกรังทางขึ้นอ่างเก็บน้ำแม่ธิ เริ่มต้นบริเวณหน้าโรงงานเซรามิค ถึงบริเวณทางโค้งหลังอ่างเก็บน้ำแม่ธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-04 05:20:09]
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อรับน้ำก่ออิฐ บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 2 ข้างวัดวังพร้าว รหัส 189 57 0030 โดยเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ จำนวน 2 ฝา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-04 05:20:09]
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ 4 บ้านม่อนหินแก้ว สายทางที่ 1 ถนนลูกรังสายทางบ้านม่อนหินแก้ว (ทางรถไฟเก่า) ถึง บ้านผึ้งนาเกลือ สายทางที่ 2 ถนนลูกรัง ซอยตรงข้ามวัดอรัญญิการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-04 05:20:09]
ซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-04 05:20:09]
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คือเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ยี่ห้อ maxxis 195R14 รถบรรทุกดีเซล ยี่ห้อ ฟอร์ด สีฟ้า หมายเลขทะเบียน กจ 909 ลำปาง จำนวน 4 เส้น/ชุดๆ ละ 9,737 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 9,737 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-04 05:20:09]
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาตรวจเช็คระยะทางรถยนต์บรรทุกดีเซล ยี่ห้อ ฟอร์ด สีฟ้าทะเบียน กจ 909 ลำปาง รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 5,284.59 บาท (ห้าพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบเก้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-04 05:20:09]
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ 2 ซอยบ้านนายหรั่ง คำแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-08-31 17:30:39]
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ 2 ถนนลูกรังทางขึ้นอ่างเก็บน้ำแม่ธิ เริ่มต้นบริเวณหน้าโรงงานเซรามิค ถึงบริเวณทางโค้งหลังอ่างเก็บน้ำแม่ธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-08-31 17:30:39]
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อรับน้ำก่ออิฐ บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 2 ข้างวัดวังพร้าว รหัส 189 57 0030 โดยเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ จำนวน 2 ฝา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-08-31 17:30:39]
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ 4 บ้านม่อนหินแก้ว สายทางที่ 1 ถนนลูกรังสายทางบ้านม่อนหินแก้ว (ทางรถไฟเก่า) ถึง บ้านผึ้งนาเกลือ สายทางที่ 2 ถนนลูกรัง ซอยตรงข้ามวัดอรัญญิการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-08-31 17:30:39]
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ 2 ซอยบ้านนายหรั่ง คำแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-08-31 01:51:26]
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ 2 ถนนลูกรังทางขึ้นอ่างเก็บน้ำแม่ธิ เริ่มต้นบริเวณหน้าโรงงานเซรามิค ถึงบริเวณทางโค้งหลังอ่างเก็บน้ำแม่ธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-08-31 01:51:26]
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อรับน้ำก่ออิฐ บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 2 ข้างวัดวังพร้าว รหัส 189 57 0030 โดยเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ จำนวน 2 ฝา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-08-31 01:51:26]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-08-31 01:51:26]
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว [2018-08-31 01:51:24]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-08-30 05:08:26]
ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-08-23 21:45:36]
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-08-23 21:45:36]
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานทั่วไป รหัส 416 50 0029 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-08-23 18:22:51]
ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-08-23 05:26:03]
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว คือ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,064 บาท (-เจ็ดพันหกสิบสี่บาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-08-19 20:06:16]
หน้าแรก | ประวัติเทศบาล | บุคลากร  | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แจ้งเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว
ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130


Tel:054-209202 Fax:054-209202 Website:www.wangprao.go.th
Copy Right 2016 www.wangprao.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ สำหรับ Web browser Internet Exprolor 8 ขึ้นไป

Back to Top