ความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์
 

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ระดับใด

พอใจมาก 44.44 %
พอใจปานกลาง 11.11 %
ไม่พอใจ 22.22 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 9 คน