ความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์
 

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ระดับใด

พอใจมาก 40 %
พอใจปานกลาง 36 %
ไม่พอใจ 16 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 25 คน