Take a fresh look at your lifestyle.

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลวังพร้าว นำโดย นายประเสริฐศักดิ์ ศรีสุภา นายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว พร้อมด้วย นายสมจิตร ธรรมริยา รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม…

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา…

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายประเสริฐศักดิ์ ศรีสุภา นายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งถวายเทียนพรรษา ณ…